Praktijk voor vaktherapie Breda
Locaties:

Praktijk voor vaktherapie Breda

Mijn naam is Julia Engelbrecht (1973). Als muziektherapeut heb ik ruime ervaring opgedaan binnen de reguliere gezondheidszorg en mij daarnaast gespecialiseerd in systeemtherapie en psychodrama. Binnen de Praktijk voor vaktherapie Breda geef ik muziektherapie aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die vastgelopen zijn op sociaal emotioneel gebied of in hun gedrag. 

Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan:

 • Omgaan met emoties
 • Gedragsproblemen
 • Verlieservaringen
 • Traumatische ervaringen
 • Hechtingsproblematiek 
 • Identiteit

Muziek is een krachtig middel en wordt binnen de muziektherapie ingezet om een psychologisch veranderingsproces op gang te brengen en aan de individuele hulpvraag te werken. Op een veilige en speelse manier krijgt het kind of de jongere meer zicht en grip op zijn eigen gevoelsleven en op de interactie met de ander. 

Er wordt samen muziek gemaakt of naar muziek geluisterd, daarvoor zijn geen muzikale vaardigheden vereist. De muziektherapeut kijkt naar het hele kind met zijn krachten en kwaliteiten en niet alleen naar het probleem.

Naast muziektherapie heeft de Praktijk voor vaktherapie Breda expertise op het gebied van systeemtherapie, psychodrama en schematherapie. In de praktijk betekent dit dat het gezin intensief betrokken kan worden bij de behandeling, in welke vorm dat gebeurt is afhankelijk van de individuele hulpvraag en de leeftijd van het kind. Ook kunnen er naast de muziektherapie technieken uit psychodrama zoals opstellingen of rollenspel ingezet kunnen worden. 

Aanbod

Praktijk voor vaktherapie Breda biedt:

 • Muziektherapie: Individuele therapie
 • Ouderbegeleiding 
 • Muziektherapie: Ouder – kind therapie of gezinstherapie
 • Muziektherapie: Ouder – baby therapie
 • Muziektherapie: Groepen (tot max 5 kinderen)

Samenwerking met partners

Praktijk voor vaktherapie Breda werkt nauw samen met kinderpsychologen Praktijk DynamIK vanwege hun aanvullende expertise op het gebied van psychologie en systeemtherapie. Samen onderzoeken wij wat de beste aanpak is voor de individuele hulpvraag en stemmen we onze behandeling op elkaar af. 


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Diensten Begeleider, Kindercoach, Kindertherapeut, Systeemtherapeut en Vaktherapeut
Gecontracteerde productcodes:
Productcodes
 • Ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking
 • Met verwijzing
 • 45A65: Vaktherapie

Locaties

Diensten van Praktijk voor vaktherapie Breda zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Kloosterlaan  172
4811EE  Breda
 Beschrijving
06-12611532
Bereikbaar: werkdagen