Praktijk voor PMKT (PMT)
Praktijk voor PMKT (PMT)
  Met verwijzing 
Productcodes 45A53, 45A04, 45A05 en 45A65
Locaties Raamsdonk en Made

Kerkplein 5, 4944XD Raamsdonk

  0648963677
  Bereikbaar: werkdagen

Praktijk voor PMKT (PMT)

Praktijk voor PMKT biedt beweging- en/of ervaringsgerichte behandeling, ook wel vaktherapie genoemd. Binnen de vaktherapie bieden wij psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie. Bij deze vorm van behandeling zien wij kinderen en jongeren die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Vaktherapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen. Binnen de vaktherapie is er ook ruimte om groepstherapie te volgen voor kind en jeugd. Hierbij staat de interactie, de relatie, de afstemming, aansluiting met de ander centraal. 

Binnen het traject van vaktherapie zijn er ook, binnen de praktijk, mogelijkheden voor ouders om tijdens of na het proces van vaktherapie ondersteund te worden door een gezinsbehandelaar en/of gezinsbegeleider met hun vraagstukken. 

Wij werken samen met Praktijk DynamIK in Breda, Dr. de Kroon (kinder psychiater) Breda, Praktijk van Roozendaal in Terheijden, Praktijk Kind In Zicht in Breda en Mentaal Beter Jeugd in Geertruidenberg vanwege hun aanvullende expertise op het gebied van (psychologisch) onderzoek, om te komen tot passende ondersteuning van de doelgroep waar wij ons op richten.

Laatst bijgewerkt: 06-04-2021

Specificaties

KvK 67809170
AGB WMO 90063591
AGB Jeugd 90063591
Telefoonnummer 0648963677
Website  www.praktijkvoorpmkt.nl 
Aantal werknemers
  10-100
Zorgsoorten Jeugd Ontwikkel- of Lvg problematiek, Jeugd Begeleiding en Jeugd Vaktherapie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Pleegzorg, Somatische (lichamelijke) aandoening/beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Eetstoornissen, Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornissen, Psychosomatisch, Schooluitval, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Zintuiglijke beperking, Relatieproblematiek, Ouderschap, Thuiszitter en Wlz - Zorgkantoor
Locatie aanbod Op locatie en Thuis - ambulant
Meertaligheid Nederlands
Gecontracteerde productcodes
  •   45A53 Behandeling Ambulant
  •   45A04 Begeleiding basis
  •   45A05 Begeleiding Midden
  •   45A65 Vaktherapie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Raamsdonk 
  Nevenvestiging
Locatie - Raamsdonk
Kerkplein 5, 4944XD Raamsdonk
Bereikbaar: werkdagen
Made 
  Nevenvestiging
Locatie - Made
Marktstraat 8-A, 4921BG Made
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Vaktherapie
Vaktherapie
Behandeling individueel

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.