Praktijk DynamIK - Psychologie & Systeemtherapie
Praktijk DynamIK - Psychologie & Systeemtherapie
  Met verwijzing 
Productcodes:
Onbekend
Locatie:
Breda

St. Josephstraat 1
4811CL 

Breda
06-57516249
Bereikbaar: werkdagen

Praktijk DynamIK - Psychologie & Systeemtherapie

Praktijk DynamIK - Psychologie & Systeemtherapie (jeugd-GGZ) richt zich op onderzoek en/of behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Hierbij kan gedacht worden aan:

 • moeilijkheden in het gedrag
 • omgang met emoties
 • hechting
 • identiteit
 • zorgen over de ontwikkeling
 • traumatische ervaringen

Deze moeilijkheden kunnen tot gevolg hebben dat in de relatievorming tussen ouder en kind ofwel tussen het kind en de omgeving afstemmingsproblemen ontstaan die een gezonde ontwikkeling belemmeren.

Wij werken vanuit een ontwikkelingsgerichte en systeemtheoretische visie, vanuit de gedachte dat de kracht van de verandering te vinden is in de relaties tussen kind, gezin en omgeving. Hierbij gaan wij ervan uit dat herstel en versterking van de relatie tussen "ik" en "de ander" helpt om te groeien en te ontwikkelen.

 

Onderzoek wordt ingezet om de klachten en hun oorsprong beter te begrijpen. Wij maken hierbij gebruik van de volgende mogelijkheden binnen de intake en diagnostiekfase:

 • Ontwikkelingsanamnese
 • Spelobservatie (ouder-) kind
 • Gezinsobservatie en systeemonderzoek
 • Schoolobservatie
 • Psychologisch onderzoek met aandacht voor intelligentie, informatieverwerking, aandacht en concentratie, sociaal-emotionele ontwikkeling, beleving en persoonlijkheid
 • Dossieronderzoek (op basis van rapportage hulpverleningsgeschiedenis)
 • Samenwerking met externe deskundigen op het gebied van taal, motoriek, prikkelverwerking en somatiek.

Behandeling wordt individueel, ouder-kind of gezinsgericht aangeboden.  Wij maken hierbij gebruik van de volgende behandelmethodieken:

 • Psycho-educatie om kennis over de individuele problematiek en kwaliteiten te vergroten en inzicht te krijgen in de uitingsvormen in dagelijkse situaties.
 • Infant Mental Health (IMH) een bijzonder specialisme van de praktijk is de behandeling van jonge kinderen (0-5 jaar) en hun gezin. Wij gaan er van uit dat vroegtijdige signalering en bijsturing  op termijn ernstigere ontwikkelingsproblemen kan voorkomen.
 • Oki-B (ouder-kind interactie in beweging) voor ouders en kinderen die problemen ervaren in de relatie en regulatie van gedrag en emoties.
 • Speltherapie wordt ingezet ter stimulering van  de ontwikkeling,  traumaverwerking, ter versterking van het zelfbeeld en/of om de interactie met anderen te bevorderen.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt ingezet om meer inzicht te krijgen in de gedachten, gevoelens en het gedrag.
 • EMDR behandeling voor kinderen die nare ervaringen hebben opgedaan die belemmerend werken in hun ontwikkeling en welbevinden.
 • Systeemtherapie voor gezinnen waarbij er een vraag is naar verbetering van de interactie tussen de gezinsleden.
 • Ouderbegeleiding voor ouders van kinderen die in behandeling zijn. Deze begeleiding richt zich op het versterken van het ouderschap en de omgang met problematisch gedrag.
 • Schematherapie is een vorm van psychotherapie. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Binnen de schematherapie leren kinderen en jongeren zich beter te gaan voelen en voor zichzelf op te komen. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar ook de gedachten en gevoelens.
 • Floortime behandeling richt zich op het stimuleren van  de zelfregulatie, het contact en de communicatie. Het is bedoeld voor kinderen met een sociaal-emotionele achterstand of een ontwikkelingsstoornis.
 • Ouder-baby behandeling waarbij ouders worden ondersteund die een moeizame start hebben met hun kindje.

 

Laat ons meedenken!

Aanmelden voor specialistische of generalistische basis zorg (sGGZ of gbGGZ) kan met verwijzing van huisarts, jeugdarts, medisch specialist of Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Voor financiering via uw gemeente is het voorwaardelijk dat de aangemelde cliënt woonachtig is binnen de regio West-Brabant Oost bestaande uit Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.

Na aanmelding vindt een intake plaats waarbij de vraag van de cliënt(systeem) leidend is. Iedere hulpvraag, mens en gezin is anders en vraagt een op maat gemaakte aanpak. Deze aanpak wordt vastgelegd in een behandelplan en regelmatig geëvalueerd. In overleg met de cliënt(systeem) wordt de samenwerking gezocht met belangrijke betrokkenen uit de leefomgeving van een kind of jongere.

Binnen Praktijk DynamIK werkt een multidisciplinair team bestaande uit twee GZ-psychologen, een Klinisch Psycholoog en een Systeemtherapeut. Op korte termijn zal eveneens een Kinder- en jeugdpsychiater zich verbinden aan onze praktijk. 

Praktijk DynamIK zoekt met toestemming van de cliënt(systeem) actief de samenwerking met belangrijke ketenpartners zoals het Centrum voor Jeugd & Gezin, onderwijs en opvang, huisartsen en kinderartsen. Tevens wordt er tijdig een logopedist, fysiotherapeut of kinderpsychiater geconsulteerd. In overleg met de cliënt(systeem) en betrokken hulpverleners wordt ingezet op een gezamenlijk behandelplan. Consultatie en advies is mogelijk.

Extern werken wij actief samen met collega therapeuten, waaronder Praktijk voor Vaktherapie Breda (Julia Engelbrecht) en Praktijk voor Psychomotorische Kindertherapie (Nick Vissers). 

Wij zijn als praktijk partner binnen Het Kinderteam Breda, een samenwerkingsverband met:

 • Praktijk Kinderfysiotherapie Karin van Rijsewijk
 • Logopediepraktijk Snoeren & de Kruif
 • Psychologiepraktijk Huijskens
 • Kinderdiëtetiek Breda Dieetvoorlichting De Grens
Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

Specificaties

KvK 65604717
AGB WMO  94062501
AGB Jeugd  94062501
Telefoonnummer 06-57516249
Website  Website
Aantal werknemers
0-10

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Breda (St. Josephstraat)
St. Josephstraat 1
4811CL Breda
 Beschrijving
06-57516249
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving