Gezinsbegeleiding Breda
Gezinsbegeleiding Breda
  Met verwijzing 
Productcode 45A05
Locatie Breda

Hyacintplein 13, 4818GN Breda

  06-30867841
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

Gezinsbegeleiding Breda

Intensieve gezinsbegeleiding

Samenleven in een gezin, hoe doe je dat?

Als gezin sta je voortdurend voor de uitdaging van samenleven in steeds veranderende omstandigheden. Immers: Kinderen worden geboren of gaan het huis uit en verschillende levensfasen vragen andere opvoedingsvaardigheden van ouders. Vaardigheden waar niemand voor geleerd heeft, maar wel voor komt te staan. Als ouders overleg je met elkaar hoe je hiermee wilt omgaan. Of je krijgt gevraagd en ongevraagd advies en tips van familie, vrienden, leerkrachten van school en op social media.

Meestal gaat het goed en ontwikkelen kinderen zich op een gezonde wijze. Echter door allerlei omstandigheden kunnen situaties ontstaan, waarbij je als ouders (tijdelijk) ondersteuning nodig hebt. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ernstige ziekte, stoornis of verlies van een ouder of kind, bij heftige relatieproblemen of wanneer door echtscheiding  gezocht wordt naar een nieuwe manier van (gedeeltelijk) samenleven.
Gezinsbegeleiding Breda biedt hulp aan gezinnen met complexe problematiek. Behalve ernstige opvoedproblemen, waarbij het gedrag van kinderen zich uit door bijvoorbeeld niet luisteren, stelen, weglopen, agressief of juist teruggetrokken gedrag, zijn er vaak ook problemen op andere levensgebieden zoals financiën, relatie of echtscheiding.

De jeugdhulp kan individueel zijn, maar meestal gaat dit in samenwerking met ouders en eventueel overige gezinsleden. Immers, wanneer één gezinslid ergens last van heeft, komt het zelden voor dat niet ook de anderen hierbij betrokken zijn. Bovendien is het belangrijk gebruik te maken van de expertise van degenen die dichtbij de jeugdige staan. We gaan vooral op zoek naar datgene wat nog wél goed gaat, zodat de kracht die dit mogelijk maakt op meer momenten kan worden ingezet. Voor deze intensieve vorm van gezinshulp kom ik één of meerdere keren per week thuis in het gezin, afhankelijk van de hulpvraag. We werken samen naar een vorm van samenleven, waarin ieder gezinslid zich weer thuis voelt.

 

Hulp bij scheiding

Partners kunnen scheiden, ouders niet

Ouderschap is voor altijd. Wanneer je als partners besluit te scheiden, blijf je toch samen een ouderpaar voor jullie kind(eren). Je blijft samen verantwoordelijk voor hun ontwikkeling, en de verdeling van zorg- en opvoedtaken moet opnieuw worden vormgegeven. Gezinsbegeleiding Breda ondersteunt bij dit proces van ouderschapsreorganisatie tijdens en na een scheiding, wat vaak ingrijpend en emotioneel is voor zowel ouders als kinderen.

Samen met ouders voer ik gesprekken om de onderlinge communicatie op gang te brengen, te versterken en in stand te houden. Soms is de relatie zo verstoord dat in eerste instantie met één ouder gewerkt wordt, eventueel bijgestaan door voor hen belangrijke personen zoals grootouders of vrienden. Indien mogelijk worden ook de kinderen actief betrokken, wanneer de leeftijd dat toelaat. Tijdens de oudergesprekken komen onderwerpen aan bod als het organiseren van een omgangsregeling en praktische afspraken rondom de opvoeding. Het maken van een ouderschapsplan kan een onderdeel zijn. Maar ook staan we stil bij de manier waarop je de kinderen kunt steunen bij hun verdriet en rouwverwerking over de scheiding.

Wanneer nieuwe partners komen en samengestelde gezinnen ontstaan, vraagt dat een enorme inzet van eenieder om samen te leven en je thuis te voelen. Ouders worden stiefouders en kinderen worden stiefkinderen en stiefzus of stiefbroer. En wellicht komen er halfzusjes en halfbroertjes bij. Hoe vind je als kind, maar ook als volwassene je weg in de wirwar van gezinsposities? Dáár gaan we mee aan de slag!

 

Omgangsbegeleiding

Omgangsbegeleiding is een specifieke hulpvorm die wordt ingezet wanneer het contact met (één van) de ouders niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld wanneer langere tijd geen contact is geweest en ouder en kind opnieuw aan elkaar moeten wennen en een manier van omgang moeten vinden. Door dit hernieuwde contact langzaam op te bouwen en het kind geleidelijk te laten wennen aan het samenzijn met vader of moeder, wordt gewerkt aan herstel van het ouder-kindcontact.

Omgangsbegeleiding vindt thuis plaats of in een omgangsruimte. Er wordt toegewerkt naar een manier waarop ouders zelf in staat zijn om vorm te geven aan een gewenste omgangsregeling, waarbij de veiligheid en ontwikkeling van het kind altijd het gezamenlijk uitgangspunt is.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

Specificaties

KvK 62951726
AGB WMO 90060137
AGB Jeugd 90060137
Telefoonnummer 06-30867841
Website  www.gezinsbegeleidingbreda.nl 
Aantal werknemers
  0-10
Zorgsoorten Jeugd Begeleiding
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Specialisme Echtscheidingsproblematiek
Locatie aanbod Op locatie
Meertaligheid
Gecontracteerde productcodes
  •   45A05 Begeleiding Midden

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Breda 
Hyacintplein 13, 4818GN Breda
Bereikbaar: werkdagen en weekend

Diensten

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.