Asendo
Asendo
  Met verwijzing 
Productcodes:
Onbekend
Locatie:
Breda

Cornelis Florisstraat 25
4827CN 

Breda
076-5201332
Bereikbaar: werkdagen

Asendo

Meedoen in de samenleving is niet altijd vanzelfsprekend. Zeker niet als er sprake is van een Autisme Spectrumstoornis, gedragsproblematiek, emotionele problemen, (ernstige) ontwikkelings- of opvoedingsvraagstukken, een (lichte) verstandelijke beperking of juist hoogbegaafdheid. Toch wil iedereen graag meedoen, thuis, op school, bij een club, op het werk of bij vrienden of vriendinnen. JuniorCare ondersteunt gezinnen, kinderen en jongeren met veel kennis en ervaring, bij het (weer) meedoen. De eigen verantwoordelijkheid van het kind en het gezin staan hierbij voorop. Samen met u wordt een plan opgesteld, gericht op duidelijke doelen. Altijd op maat, zodat u en uw kind weer verder kunnen. De ondersteuning en begeleiding richt zich op zowel het kind, de ouder en de omgeving. Individueel of groepsgericht. Samen gaan we aan de slag. Dat is zeker niet altijd eenvoudig of makkelijk. Maar ieder kind verdient de kans, elke dag weer. Daar maakt JuniorCare zich sterk voor. Uw gemeente is verantwoordelijk voor het toewijzen van zorg, ondersteuning en begeleiding. Dit is geregeld in de Jeugdwet. Voor jongeren boven de 18 jaar geldt de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet wordt ook door uw gemeente uitgevoerd. De eerste stap is dus uw gemeente. Op de website van uw gemeente kunt u lezen hoe dit in uw gemeente is georganiseerd. Natuurlijk kunt u ook direct contact met JuniorCare opnemen. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. De gemeente geeft, wanneer zij van mening is dat u in aanmerking komt voor ondersteuning of begeleiding, een beschikking af. Met deze beschikking kunt u met JuniorCare afspraken maken. De ondersteuning en begeleiding die JuniorCare verzorgt kan betaald worden vanuit een PGB (Persoonsgebonden Budget) of ZIN (Zorg in Natura). Dit laatste betekent dat de gemeente JuniorCare betaalt, als u kiest voor een PGB betaalt u JuniorCare zelf vanuit dit budget. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. JuniorCare werkt met een team enthousiaste en deskundige medewerkers. Zij zijn zeer gedreven en hanteren effectieve methodes en werken samen met ouders, maar ook leerkrachten en andere professionals. Met een gezamenlijk doel, vanuit een passie voor het kind en de overtuiging dat ieder kind mee kan doen.

Laatst bijgewerkt: 27-08-2020

Specificaties

KvK 18076003
AGB WMO 73732722
AGB Jeugd 73732722
Telefoonnummer 013-7370166
Website  Website
Aantal werknemers
  10-100

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Breda (Cornelis Florisstraat)
Cornelis Florisstraat 25
4827CN Breda
 Beschrijving
076-5201332
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving