4mb B.V.
4mb B.V.
  Met verwijzing 
Productcodes 54004, 54001 en 54002
Locaties Roosendaal en Etten-Leur

De Eglantier 1-b, 4707AA Roosendaal

  0165769000
  Bereikbaar: werkdagen

4mb B.V.

4mb is een modern Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) in Roosendaal, West-Brabant. We onderzoeken, behandelen en begeleiden mensen met een psychologische zorgvraag.

Met een multidisciplinair team van academisch geschoolde professionals helpen we volwassenen en jongeren van alle leeftijden op weg naar herstel. We begeleiden je stap voor stap en doelbewust op weg naar beter. Ons uitgangspunt is: zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig.

Steeds maar weer nare gevoelens en gedachten ervaren, het gevoel hebben vast te lopen in het gewone, dagelijkse leven. In zulke gevallen is er vaak meer aan de hand dan een sombere bui of het hebben van een dipje. 

De hulpverleners van 4mb in Roosendaal begeleiden u wanneer u er zelf niet goed uit kunt komen. We onderzoeken waar uw klachten of problemen vandaan komen, zodat we de beste behandeling kunnen organiseren.

We combineren uitstekende psychologische begeleiding met een aangename dosis persoonlijke aandacht. Omdat we zowel begeleiding aan kinderen en jeugd bieden als aan volwassenen, kunnen bij ons zowel het kind als (een van) de ouders in behandeling wanneer dit nodig is. 

Veelvoorkomende psychische klachten:

 • Somberheid
 • Depressie
 • Overspannenheid, burn-out
 • Verwerkingsproblemen door ziekte of groot verlies
 • Dwangmatig handelen/denken
 • ADHD
 • Autisme
 • Angsten
 • Problemen met vriendschappen, relatie
 • Hoofdpijn, buikpijn, ‘vage' lichamelijke klachten
 • Gedragsproblemen (4mb Junior)
 • Leerproblemen (4mb Junior)

Voor jongeren en kinderen is er 4mb Junior:

 • Psychologisch Onderzoek en Behandeling
 • Begeleiding bij leerproblematiek
 • Trainingen (bv sociale vaardigeheid, mindfulness)
 • Ouderbegeleiding

Voor volwassenen is er binnen 4mb:

 • Basis GGZ (BGGZ)
 • Specialistische GGZ (SGGZ)

4mb werkt intensief samen met jeugdprofessionals, maatschappelijk werk, scholen, huisartsen en natuurlijk ook het systeem om het kind/jeugdige heen. Ook werken we samen met andere aanbieders in de GGZ. Binnen onze eigen instelling werken we samen met het team volwassenen, een beeldcoach en een psychomotorisch therapeut. 

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

Specificaties

KvK 62202065
AGB WMO 22220587
AGB Jeugd 22220587
Telefoonnummer 0165769000
Website  www.4mb.nl 
Aantal werknemers
  10-100
Zorgsoorten Jeugd GGZ Behandeling
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jeugd (tot 18 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Pleegzorg, Relatieproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Thuiszitter, Dyslexie , AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Eetstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Schooluitval, Hechtingsproblematiek, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen en Psychosomatisch
Locatie aanbod Op locatie en Thuis - ambulant
Meertaligheid Nederlands
Gecontracteerde productcodes
 •   54004 Diagnostiek GGZ
 •   54001 Generalistisch GGZ
 •   54002 Behandeling GGZ

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Roosendaal 
De Eglantier 1-b, 4707AA Roosendaal
Bereikbaar: werkdagen
Etten-Leur 
Liesbosweg 40-b, 4872NE Etten-Leur
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.