Impegno Jeugd en Gezin B.V.
Locatie:

Impegno Jeugd en Gezin B.V.

Impegno Jeugd & Gezin
impegno heeft zichzelf tot doel gesteld om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren en innovatie binnen de zorg te realiseren. Onze cliëntgerichtheid hebben we als volgt vertaald:

 • We nemen de kwaliteiten en de mogelijkheden van een cliënt als uitgangspunt, in plaats van zijn/haar beperkingen, oftewel oplossingsgericht.
 • Wij gaan middels onze behandeling voor een gedragsverandering om een blijvend positief resultaat te bewerkstelligen, oftewel structureel.
 • De relatie tussen de cliënt en de medewerker van impegno is gebaseerd op gelijkwaardigheid en onderling respect.
 • De werkhouding is te kenmerken als flexibel, kwalitatief hoogwaardig, innovatief, onorthodox, doortastend en eerlijk.

Daarnaast focussen we ons sterk op een goede samenwerking met en tussen zorg-professionals. Al langere tijd hebben wij goede contacten met verschillende zorgaanbieders in Nederland, waaronder huisartsen, (J-)GGZ-instellingen, maatschappelijk zorgpartners en onderwijsinstellingen.

Jeugd & Gezin: Individuele begeleiding
Individuele Jeugdbegeleiding richt zich op het vergroten van de praktische vaardigheden van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18. Hierbij valt te denken aan planning en organisatie, sociale vaardigheden en het goed leren omgaan met je financiën.

Jeugd & Gezin: individuele behandeling en onderzoek
Dit is individuele zorg voor jeugdigen vanaf 0 tot 18 jaar waarbij (mogelijk) psychische of psychiatrische problematiek speelt. De zorg bestaat uit diagnostiek en behandeling (specialistische GGZ). Hierbij valt te denken aan zwaardere problematiek zoals depressieve klachten, autisme, angststoornissen, trauma of ADHD . Het merendeel van de behandelingen wordt op elke vestiging (ambulant) aangeboden, echter kan op sommige vestingen het aanbod verschillen.

Jeugd & Gezin: Gezinsondersteuning
Dit betreft systeemgerichte zorg voor (multiprobleem-) gezinnen met minimaal 1 thuiswonend kind, waarbij (mogelijk) sprake is van psychische of psychiatrische problematiek, opvoedingsproblematiek of problemen met de (directe) leefomgeving. Onze begeleiding en behandeling kan gecombineerd worden ingezet, zodat elke cliënt de best passende zorg krijgt en niet bij verschillende instanties hoeft aan te kloppen. ??
Onze cliënten hebben een psychiatrische diagnose. Als deze er niet is, ouder is dan 2 jaar, of wanneer er een vermoeden van psychiatrische problematiek bestaat dan kunnen onze behandelaren meekijken en waar nodig onderzoek doen.

Jeugd & Gezin: Ouderschap bij scheiden
Onenigheid tussen ouders in geval van een scheiding heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Voor een kind is het belangrijk dat hij of zij goed kan omgaan met beiden ouders en dat er na de scheiding rust en veiligheid is. Het traject Ouderschap bij scheiden kan uit ouderschapsbemiddeling en/of omgangsbegeleiding bestaan. Het doel van Ouderschap bij scheiden is dat ouders het belang van het kind voorop stellen en dat zij samen afspraken maken over zorg- en opvoedtaken.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Diensten Begeleider, GZ psycholoog, Huishoudelijke hulp, Kinder en jeugd Psycholoog NIP, Kindercoach, Kindertherapeut, Orthopedagoog, Pedagoog, Psychotherapeut en Zorgcoördinator
Bedient Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland
Gecontracteerde productcodes:
Productcodes
 • Begeleiding bij het dagelijkse leven en persoonlijke verzorging
 • Ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking
 • Psychische/psychiatrische problematiek
 • Met verwijzing
 • 54001: Generalistisch GGZ
 • 54004: Diagnostiek GGZ
 • 54002: Behandeling GGZ
 • 45A05: Begeleiding Midden
 • 45A48: Begeleiding zwaar
 • 45A53: Behandeling Ambulant

Locaties

Diensten van Impegno Jeugd en Gezin B.V. zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Hoge Mosten 58
4822NH  Breda
 Beschrijving
0622975692
Bereikbaar: werkdagen

Hoge Mosten 58
4822NH 

Breda

  Beschrijving
 Website
0622975692
Bereikbaar: werkdagen


Meer locaties