GGz Breburg
Locaties:
Breda, Etten-Leur en Oosterhout NB meer...

GGz Breburg

GGz Breburg biedt specialistische behandeling en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met complexe psychiatrische problemen die hen belemmeren in het dagelijks leven.

Onze belofte aan de cliënt is: "Wij beloven je dat we samen de weg zoeken naar herstel. Uitdagingen die je boven het hoofd zijn gegroeid, brengen we terug naar stappen die je wél aankunt. Zodat je je leven de baas blijft." (zie video)

Onze behandeling is intensief en altijd gericht op hoop en herstel. We beperken ons niet tot het geven van medicijnen of therapie, maar werken ook aan het hervinden van zin en plezier in het leven. Wij zetten ons met hoofd, hart en handen voor je in. Afhankelijk van wat jij nodig hebt, behandelen we je thuis, of op een van onze locaties. Onze inzet hangt volledig af van wat jij op dat moment nodig hebt: soms zien we elkaar een (paar) uur per week, soms is een opname nodig. Voor crisissituaties zijn we 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

Samenwerking met partners

Naast onze directe zorg aan cliënten delen we onze kennis en ervaring actief met partners in de zorg, om zo de deskundigheid te bevorderen. Samenwerking helpt ons vooruit in een voortdurend veranderend speelveld. We delen onze kennis en zetten onze expertise in om zo kansen te creëren voor innovatie en co-creatie. Samen bereiken we meer. Dat onderkent elke medewerker van GGz Breburg en dat merken organisaties en mensen met wie we samenwerken.

Hoe we dat doen

 • GGz Breburg kijkt voortdurend hoe kennis en expertise gedeeld kan worden en gaat samenwerkingen aan om mensen met psychiatrische problemen de best mogelijke zorg te kunnen bieden.
 • We zetten in op de ontwikkeling van een proactieve attitude van medewerkers gericht op samenwerking. Daarbij niet denkend in bedreigingen maar in kansen.

Een voorbeeld
GGz Breburg, het Amphia ziekenhuis, de politie, de Ambulancevoorziening, SMO Breda, de crisisdienst van het maatschappelijk werk, Novadic-Kentron, CZ, de gemeente Tilburg en de gemeente Breda hebben de handen ineen geslagen om mensen met verward gedrag betere acute hulp te kunnen bieden. Sinds 1 april 2017 is er een spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte (SPOR) bij GGz Breburg aan de Muiderslotstraat in Breda. Personen met verward gedrag worden in eerste instantie naar de onderzoeksruimte gebracht. Hier wordt onderzocht wat er aan de hand is en welke hulp geboden kan worden en op welke locatie. De bundeling van krachten zorgt voor een sluitende keten voor opvang en triage waarbij niemand meer tussen wal en schip hoeft te vallen.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Diensten Begeleider, GZ psycholoog, Huishoudelijke hulp, K&J psychiater, Kinder en jeugd Psycholoog NIP, Kindertherapeut, Klinisch psycholoog, Loopbaanadviseur, MST therapeut, Orthopedagoog, Pedagoog, Psychiater, Psychotherapeut, Re-integratiecoach, Systeemtherapeut, Vaktherapeut en Verpleegkundige
Bedient Noord-Brabant
Gecontracteerde productcodes:
Productcodes
 • Begeleiding
 • Beschermd wonen
 • Psychische/psychiatrische problematiek
 • Langdurig verblijf
 • Met verwijzing
 • 02A06: BGL: (Persoonlijke) Begeleiding licht
 • 02A07: BGM: (Persoonlijke) Begeleiding middel
 • 02A09: BGZ: (Persoonlijke) Begeleiding zwaar
 • 07A05: ZDL: Zinvolle daginvulling licht
 • 07A07: ZDZ: Zinvolle daginvulling zwaar
 • 02A23: BWBL Begeleiding: BW Basis
 • 02A24: BWBM Begeleiding: BW Middel
 • 02A25: BWBZ Begeleiding: BW Zwaar
 • 07A01: BWDB Aanvullend: Dagbesteding (Activering en inclusief NIC NHC)
 • 15BVP: BWVP Aanvullend: Verpleging
 • 15A03: BWWL Beschermde woonomgeving: Beschermd zelfstandig wonen in de wijk
 • 15A04: BWWM Beschermde woonomgeving: Geclusterd wonen met gemeenschappelijke ruimte (Zelfstandig huren)
 • 15A06: BWWZ Beschermde woonomgeving: Geclusterd wonen met volledig verzorgd verblijf (inclusief NIC NHC)
 • 54004: Diagnostiek GGZ
 • 54002: Behandeling GGZ
 • 54003: Jeugd-ggz behandeling hoog-specialistisch
 • 54013: Jeugd-ggz verblijf tariefklasse E
 • 54014: Jeugd-ggz verblijf tariefklasse F
 • 54016: Jeugd-ggz crisis behandeling
 • 44A15: Deeltijdverblijf: outputgericht (licht)
 • 44A16: Deeltijdverblijf: outputgericht (middel)
 • 44A17: Deeltijdverblijf: outputgericht (zwaar)

Locaties

Diensten van GGz Breburg zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Loopschansstraat 101
4817KT  Breda
 Beschrijving
088-0161616
Bereikbaar: werkdagen

Breda
Poolseweg 190
4818CG  Breda
 Beschrijving
088-0161616
Bereikbaar: werkdagen

Breda
Voorerf 29
4824GN  Breda
 Beschrijving
0880161616
Bereikbaar: werkdagen

Breda
Oude Vest 7
4811HR  Breda
 Beschrijving
0880161616
Bereikbaar: werkdagen

Breda
Muiderslotstraat 150
4834KN  Breda
 Beschrijving
088 0161616
Bereikbaar: werkdagen

Etten-Leur
Begijnstraat 11
4871EH  Etten-Leur
088-0161616
Bereikbaar: werkdagen

Etten-Leur
Concordialaan 131
4874NS  Etten-Leur
 Beschrijving
088-0161616
Bereikbaar: werkdagen

Oosterhout NB
Sweelinckstraat 10
4904MA  Oosterhout NB
 Beschrijving
088-0161616
Bereikbaar: werkdagen

Producten en diensten

Loopschansstraat 101
4817KT 

Breda

  Beschrijving
 Website
088-0161616
Bereikbaar: werkdagen


Meer locaties