Alle antwoorden op veelgestelde vragen

Hier vind je alle antwoorden op vragen die eerder zijn gesteld door andere bezoekers van de website. Klik op onderstaande rubrieken om de onderliggende artikelen te bekijken.

Wat is het ondersteuningsfonds?

Heeft u hoge zorgkosten die niet onder de collectieve zorgverzekering vallen? Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan kunt u misschien een beroep doen op het ondersteuningsfonds. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het ondersteuningsfonds is uw inkomen of dat van uw gezin niet hoger dan € 1800 netto per maand, exclusief vakantiegeld.

Wat is het doel van beschermd wonen?

Zelfstandigheid vergroten op het gebied van wonen, sociale contacten en dagbesteding of werk.
Samen zal gekeken worden waar de ondersteuning precies voor nodig is en hoe deze het meest passend gerealiseerd kan worden. 
Een deel van de bewoners gaat na 1- 2 jaar op zichzelf wonen, eventueel met begeleiding. Een ander deel van de mensen blijft langere tijd in de beschermende woonvorm wonen.