Bekijk 56 diensten

 • Psychologen Praktijk Timmers

  Gezins Psychomotore Therapie (PMT)

    Met verwijzing 
  Waarom? Jeugdigen groeien op in een systeem, een gezin, een groep om hen heen. Die groep is erg belangrijk voor de ontwikkeling en ook het gedrag van een kind. Daarom wordt...
 • SMO Breda e.o.

  Beschermde woonomgeving: Beschermd zelfstandig wonen in de wijk

    Met verwijzing 
  Dit komt voor in de ambulante setting. Ambulante woonbegeleiding wordt ingezet wanneer mensen zich (langdurig) niet staande kunnen houden of waarbij, op basis van het verleden,...
 • Stichting Sovak

  Beschermd Wonen Verpleging

    Met verwijzing 
  Is er bij een cliënt sprake van een psychiatrische achtergrond en/of verslavingsproblemen? Dan doen we naast de begeleiding ook een beroep op een GZ-psycholoog van SOVAK, een...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Stichting Stulpke de Tussenstap

  Logeeropvang weekend en midweek

    Met verwijzing 
  In de weekenden, midweek en schoolvakanties is het mogelijk te logeren bij Stulpke de Tussenstap. Het weekend start op vrijdag om 16.00 uur tot en met zondag 19.00...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Zorgbureau De Puzzel B.V.

  Logeeropvang

    Met verwijzing 
  Professionele begeleiders bieden de cliënt een ontspannen week(end) binnen de zorg en structuur waar de individuele cliënt behoefte aan heeft. Naast het ondernemen van...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Juzt

  Safegroup - vrouwenopvang

    Met verwijzing 
  Safegroup is onderdeel van Juzt en helpt gezinnen in de regio West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid die met huiselijk geweld te maken hebben. Bij voorkeur bieden we hulp aan huis,...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie meer...
  komt thuis
 • GGz Breburg

  ART Woonbegeleiding

    Met verwijzing 
  Wij bieden ART aan in onze woonvormen en we vinden het belangrijk dat je binding houdt met het ‘gewone’ leven dat je achterliet (en dat je er – als het even kan...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie meer...
  komt thuis
 • SMO Breda e.o.

  Beschermde woonomgeving: Geclusterd wonen met volledig verzorgd verblijf

    Met verwijzing 
  We hebben een 3-tal voorzieningen waar het mogelijk om langdurig(er) te wonen. 1. Weideveld: dit is een kleinschalige intramurale woonvoorziening in Bavel met 21 plaatsen...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Juvent

  Pleegzorg 24 uurs

    Met verwijzing 
  Kinderen die door kindproblematiek (ontwikkelings-, gedrags- e/o opvoedingsproblemen) e/o door gezinsomstandigheden gedurende korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen...
  Meertaligheid
  Nederlands
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn

  Kortdurend verblijf respijtzorg Basis Plus

    Met verwijzing 
  Midweken In de zomervakantie bieden we drie midweken aan. De opzet is vergelijkbaar met onze weekendopvang, maar de midweken lopen van maandagochtend tot vrijdagmiddag. Uniek is...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie en Op locatie
 • SMO Breda e.o.

  Persoonlijke begeleiding middel

    Met verwijzing 
  Middel: SMO Breda begeleidt en ondersteunt cliënten op maat. Des te moeilijker de problematiek, des te intensiever is de begeleiding die SMO Breda biedt. Er is sprake...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie en Op locatie
 • Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn

  Kortdurend verblijf respijtzorg logeren

    Met verwijzing 
  Weekenden Eenmaal per maand organiseren we een weekend voor jongeren. We verblijven in ruime, nette bungalows op steeds wisselende parken, van waaruit we activiteiten ondernemen...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie en Op locatie
 • Juzt

  Behandelgroep

    Met verwijzing 
  De open behandelgroepen bieden opvang aan een jongere die problemen heeft met zijn ontwikkeling of gedrag.  De jongere woont op het terrein van Juzt en gaat naar school of...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Stichting Stulpke de Tussenstap

  Dagopvang zaterdag, woensdagmiddag of tijdens schoolvakanties

    Met verwijzing 
  Dagopvang biedt uw zoon/dochter de mogelijkheid om 1 of meerdere dagdelen met elkaar op Stulpke de Tussenstap door te brengen. Naast gezelligheid en ontspanning wordt er zo nodig...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • Zintri Zorggroep

  Persoonlijke begeleiding beschermd wonen (zwaar)

    Met verwijzing 
  Hierbij is sprake van een meer complexe hulpvraag cq hulpvragen waar internsievere begeleiding en samenwerking met andere partijen van toepassing is. 
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie en Verblijf op locatie