Bekijk 63 diensten

 • Stichting Timon

  Behandeling ambulant: 45A53. MDFT: Multi Dimensionele Familie Therapie

    Met verwijzing 
  Intensieve gezinsbehandeling met het accent op gezinsbehandeling bij verslavingsproblemen, delinquentie en gedragsproblemen en verbetering van communicatie in het gezin....
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant
  komt thuis
 • Juvent

  Pleegzorg 24 uurs

    Met verwijzing 
  Kinderen die door kindproblematiek (ontwikkelings-, gedrags- e/o opvoedingsproblemen) e/o door gezinsomstandigheden gedurende korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen...
  Meertaligheid
  Nederlands
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • BeleefRijk

  Kindertherapie, PMT / PMKT

    Met verwijzing 
  Ik ben Eva Simmelink. In oktober 2010 ben ik afgestudeerd als psychomorisch kindertherapeut en in februari 2011 heb ik BeleefRijk opgestart. Inmiddels heb ik brede kennis en...
 • SMO Breda e.o.

  Aanvullend: dagbesteding

    Met verwijzing 
  Talentenfabriek De Faam is een ontmoetingsplek voor cliënten, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en medewerkers. Je kunt hier een afspraak maken met je begeleider, elkaar...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Novafarm-Grip BV

  Wonen en werken op (zorg)boerderij

    Met verwijzing 
  Zit je zo in de knel dat je je woning bent kwijtgeraakt of niet meer op je huidige plek wilt of kunt wonen? Dan is het mogelijk om een minimaal een jaar, of langer bij een...
  Meertaligheid
  Nederlands, Duits meer...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • DE GEZELLIN

  Ondersteuning aan- en buitenshuis voor ouderen - Persoonlijke Begeleiding middel

    Met verwijzing 
  Wanneer u graag zelfstandig wilt blijven wonen kunt u een beroep op ons doen. Wellicht is er sprake van lichamelijk ongemak of is er beginnende dementie bij u geconstateerd. Wij...
  Meertaligheid
  Engels
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant
  komt thuis
 • de Viersprong

  Functional Family Therapy @ home (FFT @ home)

    Met verwijzing 
  Specifiek voor FFT@home wordt de jongere outreachend behandelt, d.w.z. de therapeut komt aan huis. De doelstelling van Functional Family Therapy @ home FFT is een...
 • Stichting Stulpke de Tussenstap

  Logeeropvang weekend en midweek

    Met verwijzing 
  In de weekenden, midweek en schoolvakanties is het mogelijk te logeren bij Stulpke de Tussenstap. Het weekend start op vrijdag om 16.00 uur tot en met zondag 19.00...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Up2You Totaalbegeleiding

  Beschermd wonen in de wijk

    Met verwijzing 
  Op een oplossingsgerichte wijze gaan we aan de slag met jouw persoonlijke doelen. Hierbij worden alle levensgebieden mee genomen.  Het streven is naar een eigen woonruimte,...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie meer...
  komt thuis
 • Juvent

  Pleegzorg crisis

    Met verwijzing 
  Kinderen die door kindproblematiek (ontwikkelings-, gedrags- e/o opvoedingsproblemen) e/o door gezinsomstandigheden gedurende korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • GGz Breburg

  ART Woonbegeleiding plus

    Met verwijzing 
  Wanneer u zich nog overweldigd voelt door de psychiatrische klachten die u ervaart en deze op allle levensgebieden invloed hebben kunt u gebruik maken van ART...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie meer...
  komt thuis
 • Action Kids

  Begeleiding bij het dagelijks leven, Kortdurend Verblijf Jeugdhulp en WMO

    Met verwijzing 
  Algemeen:  Individuele Begeleiding  Action Kids heeft haar visie geformuleerd vanuit een aantal kernpunten, die een duidelijk beeld geven waar Action Kids aan werkt en...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Zintri Zorggroep

  Beschermde woonomgeving (zelfstandig huren)

    Met verwijzing 
  Naast ambulante begeleiding, bieden wij ook beschermd wonen (lokatie Breda). Wij bieden begeleiding waarbij er sprake is van wonen en zorg. M.a.w.: een klant is zelf...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie en Verblijf op locatie
 • Psychologen Praktijk Timmers

  Gezins Psychomotore Therapie (PMT)

    Met verwijzing 
  Waarom? Jeugdigen groeien op in een systeem, een gezin, een groep om hen heen. Die groep is erg belangrijk voor de ontwikkeling en ook het gedrag van een kind. Daarom wordt...
 • DE GEZELLIN

  Ondersteuning aan- en buitenshuis voor ouderen - Persoonlijke Begeleiding zwaar

    Met verwijzing 
  U heeft zelf altijd de regie gevoerd over uw leven, maar u of uw partner wordt als dermate kwetsbaar beschouwd dat u het gevoel heeft de grip op uw eigen leven te verliezen. Wij...
  Meertaligheid
  Engels
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant
  komt thuis