Bekijk 56 diensten

 • Zorgbureau De Puzzel B.V.

  Logeeropvang

    Met verwijzing 
  Professionele begeleiders bieden de cliënt een ontspannen week(end) binnen de zorg en structuur waar de individuele cliënt behoefte aan heeft. Naast het ondernemen van...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Juvent

  Pleegzorg 24 uurs

    Met verwijzing 
  Kinderen die door kindproblematiek (ontwikkelings-, gedrags- e/o opvoedingsproblemen) e/o door gezinsomstandigheden gedurende korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen...
  Meertaligheid
  Nederlands
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Zintri Zorggroep

  Persoonlijke begeleiding beschermd wonen (Middel)

    Met verwijzing 
  Zie voor omschrijving bij product 02A23, echter is hier ook sprake van een meer intensieve hulpvragen waar internsievere begeleiding nodig is. 
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie en Op locatie
 • Stichting 's Heeren Loo Zorggroep

  Logeren / Respijtzorg / weekendopvang / vakantieopvang

    Met verwijzing 
  Logeren is er voor kinderen en jongeren van 6-23 jaar met een (licht) verstandelijke beperking, (ernstige) gedragsproblemen en/of intensieve zorgbehoefte. Door te gaan logeren, kan...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Juzt

  Safegroup - vrouwenopvang

    Met verwijzing 
  Safegroup is onderdeel van Juzt en helpt gezinnen in de regio West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid die met huiselijk geweld te maken hebben. Bij voorkeur bieden we hulp aan huis,...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie meer...
  komt thuis
 • Stichting Stulpke de Tussenstap

  Logeeropvang weekend en midweek

    Met verwijzing 
  In de weekenden, midweek en schoolvakanties is het mogelijk te logeren bij Stulpke de Tussenstap. Het weekend start op vrijdag om 16.00 uur tot en met zondag 19.00...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • GGz Breburg

  ART Woonbegeleiding plus

    Met verwijzing 
  Wanneer u zich nog overweldigd voelt door de psychiatrische klachten die u ervaart en deze op allle levensgebieden invloed hebben kunt u gebruik maken van ART...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie meer...
  komt thuis
 • Stichting Sovak

  Beschermd Wonen Verpleging

    Met verwijzing 
  Is er bij een cliënt sprake van een psychiatrische achtergrond en/of verslavingsproblemen? Dan doen we naast de begeleiding ook een beroep op een GZ-psycholoog van SOVAK, een...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Autisme en adhd centrum 't Zonneke

  Groepsbegeleiding, jeugdigen Autisme, ADHD - 41A24

    Met verwijzing 
  Tijdens de groepsbegeleiding van jeugdigen worden kinderen in kleine groepjes van maximaal 5 jeugdigen begeleid. We hebben ervoor gekozen om tijdens deze begeleiding een programma...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • Zintri Zorggroep

  Beschermde woonomgeving (zelfstandig huren)

    Met verwijzing 
  Naast ambulante begeleiding, bieden wij ook beschermd wonen (lokatie Breda). Wij bieden begeleiding waarbij er sprake is van wonen en zorg. M.a.w.: een klant is zelf...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie en Verblijf op locatie
 • MWK Hulpverlening en Ondersteuning op Maat

  Persoonlijke begeleiding voor jeugd en gezin met verwijzing 45A04 en 45A05

    Met verwijzing 
  Wat is het? MWK biedt individuele begeleiding, gezinsbegeleiding en groepstrainingen aan kinderen, pubers en jongeren. Deze begeleiding wordt gegeven aan kinderen met...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie en Op locatie
 • Zintri Zorggroep

  Persoonlijke begeleiding beschermd wonen (basis)

    Met verwijzing 
  Hier is sprake van beschermd wonen op 1 van onze lokaties (Breda) . De begeleiding van Zintri is gericht op autisme en het toewerken naar eigen kracht, het het verhogen van...
  Locatie aanbod
  Op locatie
 • Stichting Conaction

  Woonvoorziening (24 uurs woonbegeleiding) tot 18 jaar

    Met verwijzing 
  De 24 uurs woonvoorziening is voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar die door diverse omstandigheden niet meer instaat zijn om thuis te wonen (het betreft geen woonvoorziening voor...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie
 • Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn

  Kortdurend verblijf respijtzorg logeren

    Met verwijzing 
  Weekenden Eenmaal per maand organiseren we een weekend voor jongeren. We verblijven in ruime, nette bungalows op steeds wisselende parken, van waaruit we activiteiten ondernemen...
  Locatie aanbod
  Verblijf op locatie en Op locatie
 • 4mb B.V.

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

    Met verwijzing 
  EMDR is bedoeld voor mensen die last blijven houden van een schokkende of traumatische ervaring. Vaak is er sprake van schrik- en vermijdingsreacties en heftige herinneringen die...