Vaktherapie
Praktijk voor vaktherapie Breda
  Met verwijzing 
Productcode
45A65
Locatie
Breda

Vaktherapie

Soms kan je als ouder het gedrag van je kind moeilijk begrijpen en raak je met elkaar verstrikt in een onprettige interactie. In dit geval kan ervoor gekozen worden dat ouder(s) en kind samen naar de therapie komen of dat heel het gezin betrokken wordt. 

Bij de muziektherapie betekent dit dat je samen met muziek bezig bent op een speelse manier. En dat je in dit samenspel ontdekt wat jullie nodig hebben om op een prettige manier met elkaar om te gaan. Zo leer je de emoties van je kind in muziek te herkennen, je leert om op elkaar af te stemmen, grenzen aan te geven en naar elkaar te luisteren. Samen ontwikkel je een nieuwe manier van communiceren en omgang met elkaar, zodat je weer meer van elkaar kan genieten.

 

Mogelijke doelen:

  • ruimte maken voor ‘positief contact’ met je kind
  • wederzijds vertrouwen versterken
  • het gedrag van je kind leren lezen en begrijpen
  • leren afstemmen en samenwerken
  • leren omgaan met grenzen
  • grip krijgen op je ouderrol en wat je daarin nodig hebt
Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A65 Vaktherapie

Specifieke kenmerken product
Is een wijze van behandelen van psychosociale en psychiatrische problematiek, waarbij niet het praten, maar het ‘doen en ervaren’ centraal staat. Het gaat om: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, speltherapie en psychomotorische (kinder)therapie.

Opleidingsniveau
Voor vaktherapeuten is registratie bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen en/of registratie bij RBCZ of SRVB (FVB) verplicht.

Duur
Vaktherapie als los staand product:maximaal 12 behandelingen.

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A65 Vaktherapie
Vestigingen   Kloosterlaan 172, 4811EE Breda
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Pleegzorg, Relatieproblematiek, Somatische (lichamelijke) aandoening/beperking, Tienermoeders en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid Duits, Engels en Spaans
Locatie aanbod Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Breda 
Kloosterlaan 172, 4811EE Breda
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.