Vaktherapie
Praktijk voor PMKT (PMT)
  Met verwijzing 
Productcode
45A65

Praktijk voor PMKT (PMT)

Praktijk voor PMKT biedt beweging- en/of ervaringsgerichte therapie, ook wel vaktherapie genoemd. Wij bieden als praktijk binnen de vaktherapie; psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie.

Bedrijfsprofiel

Vaktherapie

Psychomotorische Gezinstherapie biedt bewegings- en ervaringsgerichte therapie aan het gezin die samen vastlopen in de ontwikkeling en dat in hun systeem/gedrag laten zien. Psychomotorische Gezinstherapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling binnen het gezin weer op gang te helpen.

De kracht van Psychomotorische Gezinstherapie

De kracht van de Psychomotorische Gezinstherapie ligt in het feit dat deze een opbouw heeft, waarbij de therapeut het gezin observeert, aansluit en daar waar het gezin het aankan, iets toevoegt om het gezin uiteindelijk te laten groeien in daar waar het gezin het nodig heeft. De therapie heeft een benadering die bewegings- en ervaringsgericht is en werkt binnen de mogelijkheden van het gezin.

Vergoeding

Psychomotorische Gezinstherapie wordt, na verwijzing van de huisarts, volledig vergoed. 

Psychomotorische Gezinstherapie is een bewegings- en ervaringsgerichte vorm van therapie waarbij het gezin meegenomen wordt in de gymzaal.  De therapie is gericht op het gezin, de behandeling is van 90 minuten / 120 per week.
Uitzonderingen zijn wel mogelijk.

Laatst bijgewerkt: 16-12-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A65 Vaktherapie

Specifieke kenmerken product
Is een wijze van behandelen van psychosociale en psychiatrische problematiek, waarbij niet het praten, maar het ‘doen en ervaren’ centraal staat. Het gaat om: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, speltherapie en psychomotorische (kinder)therapie.

Opleidingsniveau
Voor vaktherapeuten is registratie bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen en/of registratie bij RBCZ of SRVB (FVB) verplicht.

Duur
Vaktherapie als los staand product:maximaal 12 behandelingen.

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A65 Vaktherapie
Vestigingen
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, (licht) Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Autisme, Eetstoornissen, Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornissen, Psychosomatisch, Schooluitval, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Zintuiglijke beperking en Depressie
Meertaligheid Nederlands
Locatie aanbod Op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Er zijn geen locaties bekend.

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.