Vaktherapie
Organisatie
  Met verwijzing 
Locatie
Breda

Vaktherapie

Dans- Bewegingstherapie (Danstherapie) voor kinderen/jongeren met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ontwikkelingsproblematiek, gestagneerde ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied en (licht) verstandelijke beperking.

Danstherapie is een alternatieve zorgwijze. Het focust op het gebruik van dans en lichamelijk beweging om personen te ondersteunen op cognitief, emotioneel, psychologisch, fysiek, sociaal en spiritueel niveau. Tijdens het therapeutische proces, zal de therapeute en cliënt(en) een vertrouwensband ontwikkelen, waarbij er sprake is van een confidentiële overeenkomst. Dat helpt bij het creëren van een veilige en comfortabele omgeving waarin de cliënt zich kan uiten en onderzoeken. De basale doelstelling van Danstherapie is om de cliënt te ondersteunen tijdens het onderzoeken, erkennen en uiten van ‘wie ben ik’. Tegelijk, door middel van ervaringen met de interactie met de therapeute of andere deelnemers in een groep, zullen de sociale en emotionele vaardigheden verbeteren.

Laatst bijgewerkt: 09-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A65 Vaktherapie

Specifieke kenmerken product
Is een wijze van behandelen van psychosociale en psychiatrische problematiek, waarbij niet het praten, maar het ‘doen en ervaren’ centraal staat. Het gaat om: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, speltherapie en psychomotorische (kinder)therapie.

Opleidingsniveau
Voor vaktherapeuten is registratie bij de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen en/of registratie bij RBCZ of SRVB (FVB) verplicht.

Duur
Vaktherapie als los staand product:maximaal 12 behandelingen.

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A65 Vaktherapie
Vestigingen   Kanariestraat 2-a, 4815ED Breda
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Somatische (lichamelijke) aandoening/beperking, AD(H)D, Autisme, Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel) en Psychosomatisch
Meertaligheid Nederlands, Engels, Chinees (Kantonees) en Chinees (Mandarijn)
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie en Op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Breda 
Kanariestraat 2-a, 4815ED Breda
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.