Onderzoek naar leer-gedragsproblemen
Productcode:
54004
Locatie(s):
Roosendaal, Teteringen meer...

Onderzoek naar leer-gedragsproblemen

Wat is er met mijn kind aan de hand?

Om antwoord te krijgen op die vraag doen wij onderzoek. Soms is het snel duidelijk. Soms is het nodig om meer onderzoek te doen om te bepalen wat nodig is. Er wordt informatie verzameld en geanalyseerd. Dat doen we door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. We kijken waar de jeugdige en ouders goed in zijn. Ook bekijken we hoe het komt dat problemen niet overgaan. Als we inzicht hebben in de problemen en de mogelijkheden kunnen we bieden wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen.

Dit zijn onze uitgangspunten:

eenvoudig als het kan, uitgebreid als moet
focus op wat een kind nodig heeft
kind, ouders en omgeving beïnvloeden elkaar
we praten zoveel mogelijk met gezinnen
we besteden aandacht aan wat goed gaat en helpt
we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Gedurende een periode vindt op maat diagnostiek plaats. De behandelaar stelt op basis van de hulpvraag en de uitgangspunten van de handelingsgerichte diagnostiek vast welke onderzoeksvragen en hypothesen er zijn en op welke wijze deze onderzocht kunnen worden.

De verkregen informatie vanuit de diagnostiek leidt tot een (voorlopig) integratief beeld (aard en ernst), doelen en een behandeladvies welke met ouders, jeugdige en eventueel verwijzers zal worden besproken. Deze fase mondt uit in een diagnostiekbrief en eventueel behandeldoelen.

Materiaal Tijdens de uitvoering van het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van aanwezig diagnostisch instrumentarium en diverse formats ten behoeve van verslaglegging, het verzamelen van gegevens en checklists waarmee de uitgangspunten van de diagnostiek geborgd blijven.

Onderzoek Binnen het onderzoek wordt gewerkt vanuit de methodiek: Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD). HGD biedt een kader voor besluitvorming die is gebaseerd op uitgangspunten die bekend zijn vanuit onderzoek naar diagnostische besluitvorming, de ontwikkeling van leren en gedrag van kinderen/jeugdigen en naar ‘wat werkt’ in de jeugdzorg (werkzame mechanismen) en het onderwijs (effectief onderwijs). Deze methodiek is in de praktijk beproefd. Relateren we de methodiek aan de effectladder (Van Yperen & Veerman, 2008) , dan zijn ze ‘veelbelovend’: er ligt een goede theorie aan de methodiek ten grondslag, bestaande uit wetenschappelijke literatuur en inzichten uit de praktijk. In theorie zijn de methodieken dus in principe effectief. Het is echter noodzaak verder te onderzoeken of het toepassen ervan ook daadwerkelijk effectief is.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Productcategorieën

Productcodes Psychische/psychiatrische problematiek:

  • 54004: Diagnostiek GGZ
Soort aanpak Onderzoek en diagnostiek
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafheid, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Psychosomatisch, Schooluitval en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Doelgroep:
Leeftijd 0-6 jaar, 12-18 jaar, 6-12 jaar en Jeugd (tot 18 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Op locatie

Locaties

Wil je informatie van de dienst Onderzoek naar leer-gedragsproblemen? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Roosendaal
Parklaan 7
4702XA  Roosendaal
0165398888
Bereikbaar: werkdagen

Teteringen
Zuringveld 1
4847KS  Teteringen
0165398888
Bereikbaar: werkdagen

Zevenbergen
Veldkers 2
4761WG  Zevenbergen
0165398888
Bereikbaar: werkdagen

Trivers Psychologie B.V.

Trivers is een praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie gespecialiseerd in onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen die te maken hebben met o.a....

Bedrijfsprofiel