de Viersprong
 Met verwijzing 
Locatie
's-Hertogenbosch

de Viersprong

Een perspectief op een beter leven voor mensen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en gezin, is het doel van de Viersprong. Wij helpen multiprobleemgezinnen, mensen met borderline kenmerken en gezinnen in vechtscheiding.

Bedrijfsprofiel

Uitgebreide omschrijving

MST is een outreachende, systemische behandeling.

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve behandeling voor jongeren  tussen de 12 en 18 jaar die te kampen hebben met gedragsproblemen. De  gedragsproblemen van deze jongeren zijn voor henzelf maar ook voor hun omgeving inmiddels problematisch geworden.

MST is therapie aan huis, d.w.z. tijdens de behandeling  ziet de behandelaar in het echt waar het niet lekker loopt met de jongere. En zo kan de behandelaar de ouders gericht helpen om de problemen op te lossen. Dit kan dus zijn: op school, werk, met vrienden of gewoon thuis met het gezin of familie, waar er bijvoorbeeld ruzie of een crisis ontstaat terwijl niemand hier gelukkig van wordt.

MST = samen aan doelen werken
Tijdens de MST-behandeling wordt niet alleen het gedrag van de jongere behandeld . Ook gaan de  ouders samen met een MST-therapeut kijken hoe de gezinsleden momenteel met elkaar omgaan en hoe dit verbeterd kan worden. Hierdoor krijgen de ouders een duidelijker beeld over actie-reactie-gevolg. Op deze manier kunnen de ouders leren wat de factoren zijn die ongewenst of problematisch gedrag van hun kind aanmoedigen of juist  afremmen.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Multi Systeem Therapie, een geprotocolleere evidence based traject, met een vaststaande methode, vorm en tijdsduur.
Deze interventie is officeel erkend door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi),

Laatst bijgewerkt: 29-04-2021

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Soort aanbod
 Met verwijzing 
Productcode
Vestigingen
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 12-18 jaar
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Tienermoeders, Thuiszitter, Hechtingsproblematiek en Verslavingsproblematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Verblijf op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
's-Hertogenbosch 
 Hoofdvestiging
De Viersprong Den Bosch, outreachend in ZOB
Kooikersweg 203-C, 5223KE 's-Hertogenbosch
Bereikbaar: werkdagen