ThuisBest - Combinatie van kortdurende gesloten jeugdzorg met MST
de Viersprong
  Met verwijzing 

ThuisBest - Combinatie van kortdurende gesloten jeugdzorg met MST

ThuisBest is een combinatie van een bed op recept binnen de Jeugdzorg+ instelling Almata en de MST behandeling. De plaatsing in de Jeugdzorg+ fungeert als crisis interventie als antwoord op een hoge mate van onveiligheid of een ernstig overbelaste thuissituatie of een combinatie van deze elementen. Qua zwaarte van zorg is het 1 niveau hoger dan Multi Systeem Therapie. De plaatsing heeft een tijdelijk karakter waarbij vanaf plaatsing helder is dat er binnen max. 6 weken wordt toegewerkt naar opheffing van de plaatsing en de jeugdige weer thuis woont in combinatie met intensieve MST.

Gedurende het behandeltraject (na plaatsing thuis) kan in geval van een ernstige relapse opgeschaald worden naar een kortdurende crisis interventie binnen het ThuisBest traject. Voorwaardelijk voor dit traject is een machtiging Gesloten plaatsing Jeugdzorg of een Voorwaardelijke machtiging gesloten plaatsing Jeugdzorg. MST is een evidence-based behandeling die van het Nederlands Jeugd Instituut de hoogste beoordeling heeft gekregen (november NJI databank effectieve jeugdinterventies) ThuisBest biedt systeembehandelingen aan huis aan en de therapeut gaat naar de jongere toe die in de jeugdzorg+ instellingtijdelijk is opgenomen (= outreachend).

Laatst bijgewerkt: 06-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54003 Jeugd-ggz behandeling hoog-specialistisch

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54003 Jeugd-ggz behandeling hoog-specialistisch
Vestigingen
  •   Kooikersweg 203-C, 5223KE 's-Hertogenbosch
  •   Bredaseweg 175, 4872LA Etten-Leur
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Opvoeden en Veiligheid in de thuissituatie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Structuur bieden, Crisishulp / opvang, Dagbesteding en activering, Gezinsondersteuning, Behandeling, Therapie, Begeleiding en Systeemgericht
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Tienermoeders, Thuiszitter, Hechtingsproblematiek en Verslavingsproblematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Verblijf op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

's-Hertogenbosch (Kooikersweg)
  Nevenvestiging
Kooikersweg 203 C
5223KE 's-Hertogenbosch
 Beschrijving
088 7656 601
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Etten-Leur (Bredaseweg)
Bredaseweg 175
4872LA Etten-Leur
 Beschrijving
088 765 6707
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving