ambulante begeleiding van kinderen bij algemene dagelijkse levensbehoeften
Productcode:
45A04
Locatie(s):

ambulante begeleiding van kinderen bij algemene dagelijkse levensbehoeften

Ik begeleid kinderen die hulp nodig hebben bij hun algemene dagelijkse levensbehoeften of bij hun persoonlijke verzorging en ondersteun hen bij hun zelfredzaamheid in het maatschappelijk verkeer. bv. met de bus gaan, leren fietsen, zichzelf verzorgen, educatieve begeleiding of structureren van de dag.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Ik kan in een individueel traject vaardigheden aanleren bij de planning van de dag door bv een stappenplan. Ik ondersteun bij de algemene dagelijkse levensbehoeften en begeleid een kind bij het verbeteren van de zelfredzaamheid.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid en Persoonlijke verzorging
Productcategorieën

Productcodes Begeleiding bij het dagelijkse leven en persoonlijke verzorging:

  • 45A04: Begeleiding basis
Soort aanpak Begeleiding
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden Opvoed- en opgroeiproblematiek
Doelgroep:
Leeftijd 0-6 jaar, 12-18 jaar, 6-12 jaar, Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Taal Engels
Voorzieningen:
Hulp in de huishouding Enkelvoudig schoonmaakwerk [HV1], Schoonmaakwerk [HV1] met begeleiding en Schoonmaakwerk met regievoering [HV2]
Aanvullende ondersteuning Inclusief huishoudelijke verzorging
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Thuis - ambulant
  • Ondersteuning op locatie
Gemeenten Breda en Oosterhout
Wijken Wijk 10 (Blauwe Kei, Overakker, IJpelaar, Ginneken, Sportpark)

Locaties

Wil je informatie van de dienst ambulante begeleiding van kinderen bij algemene dagelijkse levensbehoeften? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Prins Frederiklaan  42
4835LE  Breda
 Beschrijving
0623569355
Bereikbaar: werkdagen