Systeemtherapie
Praktijk voor PMKT (PMT)
  Met verwijzing 
Productcode:
45A53
Prijs:
€ 100,20 / uur

Systeemtherapie

Wat is systeemtherapie?

Een systeemtherapeut gaat ervan uit dat ieder kind onderdeel is van een groter geheel (een systeem), zoals zijn gezin, familie, school, vrienden, buurt, etc. Uitgangspunt is dat de moeilijkheden die een kind ervaart, niet op zichzelf staan. Samen gaan we inzichtelijk maken welke invloed omgevingsfactoren hebben op hoe het kind zich voelt en gedraagt. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan grote veranderingen zoals een verhuizing, spanning door financiële problemen, het verlies van een dierbare of relatieproblemen tussen ouders en/of de kinderen. Ook wordt aandacht besteed aan het effect van het kind op de omgeving.

Systeemtherapie & PMKT

In overleg met de vaktherapeut wordt besproken of systeemtherapie zinvol is. Als systeemtherapie wordt ingezet zal de nadruk niet liggen op het individu, maar op de interactie tussen het individu en anderen. In de praktijk zal voornamelijk gewerkt worden met ouders (en aangemeld kind), maar daarnaast zijn andere samenstellingen ook mogelijk. Denk daarbij aan broers/zussen, een compleet gezin of andere belangrijke betrokkenen. Aandachtspunten tijdens de systeemtherapie zijn onder andere hoe ouders en kind elkaar begrijpen, wat er tussen gezinsleden gebeurt, wat verwachtingen zijn van elkaar, hoe zaken worden opgelost met elkaar en wat de rolverdeling in het gezin is. 

Door het betrekken van het systeem worden behandeldoelen sneller behaald, is er meer onderling begrip, kan men elkaar beter ondersteunen en is de kans op terugval veel kleiner. 

De vorm van systeemtherapie is voornamelijk gesprekken in een eventuele combinatie met ervaringsgerichte oefeningen in de gymzaal. Daarnaast is het soms prettig om een huisbezoek te plannen en/of gebruik te maken van video-opnames. Uiteraard gebeurt dat in overleg.

Laatst bijgewerkt: 21-09-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A53 Behandeling Ambulant

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A53 Behandeling Ambulant
Vestigingen
  •   Kloosterlaan 168, 4811EE Breda
  •   Marktstraat 8-A, 4921BG Made
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Opvoeden en Veiligheid in de thuissituatie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Behandeling, Therapie, Systeemgericht en Gezinsondersteuning
Specialisme Hoogbegaafheid, (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Eetstoornissen, Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornissen, Psychosomatisch, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Zintuiglijke beperking, Echtscheidingsproblematiek, Relatieproblematiek en Ouderschap
Meertaligheid Nederlands
Locatie aanbod Op locatie, Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Er zijn (nog) geen locaties bekend.