Systeemtherapie
Euthopia
  Met verwijzing 

Systeemtherapie

Wat is precies systeemtherapie? Systeemtherapie wordt ook wel eens relatie-en gezinstherapie genoemd. Maar het is nog net iets breder. ‘Systeem’ betekent dat je alles probeert te bekijken vanuit de samenhang en context. Kort samengevat, en hiermee doen we de systeemtherapie tekort, zijn er vijf uitgangspunten voor ons belangrijk.

Systeemtherapie…

…bekijkt de klachten vanuit context en de samenhang en we zullen ook samenwerken met belangrijke mensen uit deze context.

…richt zich ook op krachten en mogelijkheden, op wat mensen ook goed doen. Met deze krachten en mogelijkheden zullen we samen de moeilijkheden aanpakken.

…besteedt veel aandacht aan hoe mensen met elkaar omgaan en hoe de communicatie tussen mensen is (eerder dan dat we het probleem bij één persoon neer leggen).

…besteedt aandacht aan de drie tijdsdimensies: zowel het verleden, het heden als de toekomst zijn belangrijk. We zullen in het hier en nu het verleden proberen te begrijpen en een plaats te geven, om zo naar een hoopvolle toekomst toe te werken.

…is gericht op een goede samenwerking. Daarom willen we graag zo veel mogelijk feedback over hoe de gesprekken door de cliënten ervaren worden, zodat we kunnen of we samen goed bezig zijn of er dingen moeten bijgestuurd worden.

Binnen de systeemtherapie komt het hele gezin of delen daarvan met elkaar naar onze praktijk. In de systeemtherapie gaat het niet hoofdzakelijk om het individu maar kijkt de therapeut meer naar de onderlinge relaties, de omgang met elkaar en de invloed van de problemen op elk gezinslid. De therapeuten werken vanuit een breed systemisch kader en stemmen continu met u af of de behandeling en manier van werken voldoende aansluit bij uw verwachting. Binnen de gezinsbehandelingen wordt veel gesproken maar maken we ook gebruik van genogrammen en ervaringsgerichte oefeningen. Op indicatie kunnen we gebruik maken van onze specifieke kennis op het gebied van drama- en psychomotorische-gezinstherapie. Al onze systeemtherapeuten zijn lid van de Nederlandse vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Kijk voor meer informatie over systeemtherapie .

Laatst bijgewerkt: 09-07-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54001 Generalistisch GGZ

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54001 Generalistisch GGZ
Vestigingen
  •   Mauritssingel 11, 4811CR Breda
  •   Zandberglaan 56, 4818GL Breda
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Huishouden, Opvoeden en Veiligheid in de thuissituatie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Gezinsondersteuning, Therapie, Persoonlijke begeleiding en Systeemgericht
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, Angststoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Schooluitval, Persoonlijkheidsstoornissen, Hechtingsproblematiek, Depressie, Relatieproblematiek en Ouderschap
Meertaligheid Nederlands
Locatie aanbod Thuis - ambulant en Op locatie

Locaties

Er zijn (nog) geen locaties bekend.