Systeem gerichte ouderbegeleiding / gezinsbegeleiding
Tatoran B.V.
  Met verwijzing 

Systeem gerichte ouderbegeleiding / gezinsbegeleiding

Tijdens de ouder/ gezinshulpverlening werken wij vanuit een systeemgerichte- en oplossingsgerichte benadering met de jeugdige, hun gezin en context.  De systeemtherapeutisch werker werkt in de praktijk maar waar nodig is ook in de thuissituatie. Omdat we het belangrijk vinden dat hulp zoveel mogelijk op maat wordt geboden kan systeemgerichte gezinsbegeleiding zowel als losse behandelvorm als in combi met een vorm van therapie geboden worden.  Ontwikkeling, situaties en gebeurtenissen van jeugdigen en ouders staan immers nooit op zich, we zien dit in verbinding met elkaar.  Het vindt plaats binnen een context waarin verleden, heden en omgeving een rol spelen en elkaar ontmoeten. We besteden aandacht hoe gezinsleden in relatie met elkaar en hun omgeving (context) omgaan, hoe de communicatie tussen hen gaat en zullen ook samenwerken met belangrijke mensen uit deze omgeving. Dat betekend dat we samen met de jeugdige en hun gezin proberen te kijken vanuit een samenhang, de context en de beleving/ invloed van het probleem op ieder gezinslid.

Kijkend vanuit het perspectief van de jeugdige en hun (pleeg/ adoptie ) ouders, heeft elk kind en iedere (pleeg/ adoptie ) ouder ervaringen op gedaan in hun leven. Daarom zijn (pleeg/ adoptie ) ouders voor ons ervaringsdeskundigen als  belangrijkste deskundigen van hun eigen kind en partners in de behandeling bij Tatoran.  Samen met (pleeg/ adoptie )ouders en de jeugdigen richten we ons op krachten, mogelijkheden en op wat goed gaat en ingezet om de problemen aan te pakken. 

Samenwerking met de jeugdige, ouders, context en de betrokken therapeut binnen Tatoran vinden we belangrijk. We stemmen dan ook continu met de jeugdige en hun ouders af of de manier van werken voldoende aansluit bij de verwachting. We sluiten de ouder- gezinsbegeleiding af als je als (pleeg/ adoptie ) ouder en uw kind tevreden zijn en weer met een positief gevoel met je (pleeg/adoptie) kind(eren) verder kan gaan .

Al doende, gaat de systeemtherapeutisch werker aan de slag met het gezin en- of afzonderlijk met gezinsleden. Met ervaringsgerichte oefeningen en door bijvoorbeeld  ‘poppetjes’ neer te zetten, die symbool staan voor de verschillende personen in het leven van de jeugdige en/ of gezin,  worden relaties en situaties uit het verleden en heden worden door het gezin zelf in beeld gebracht. De ‘verhalen’ daarbij, van ieder gezinslid, geven betekenissen en leiden tot nieuwe inzichten en  erkennen van eigen/ elkaars krachten. Daardoor ligt de focus niet alleen meer op het probleem maar krijgt het een breder perspectief in een nieuwe context van het vinden van eigen oplossingen voor nu en in de toekomst.  Belangrijk is dat gezinsleden weer meer positieve momenten met elkaar en meer ruimte voor zichzelf gaan ervaren, waardoor eerdere patronen die invloed hadden op het probleem doorbroken worden op weg naar gewenste veranderingen.  

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A53 Behandeling Ambulant

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A53 Behandeling Ambulant
Vestigingen   Hoofdstraat 62-A, 5121JG Rijen
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden en Veiligheid in de thuissituatie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Gezinsondersteuning, Behandeling en Begeleiding
Specialisme Echtscheidingsproblematiek, (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Pleegzorg, Tienermoeders, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek en Dyslexie
Meertaligheid Engels
Locatie aanbod Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Rijen (Hoofdstraat)
Hoofdstraat 62 A
5121JG Rijen
 Beschrijving
06-42378495
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving