WMO basis beschermd wonen
Productcode:
02A23
Locatie(s):

WMO basis beschermd wonen

Geclusterde wonen met volledig verzorgd verblijf voor de kwetsbare ouderen met een psychische stoornis. De leeftijd in deze woongroep van 28 bewoners varieert in leeftijd van 60 tot 90+

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze woonvorm is een WMO beschikking Beschermd Wonen nodig. Dit kan Beschermd Wonen basis, middel of zwaar zijn, al dan niet aangevuld met de bouwsteen zinvolle dag invulling, verzorging – verpleging.

Wonen kan ook met een WLZ indicatie met en zonder behandeling.

De beoordeling voor wachtlijstplaatsing gebeurd altijd op individuele beoordeling en in overleg met zorgbemiddeling en de psychiatrisch verpleegkundige van de afdeling. Hiervoor wordt de mogelijk toekomstige bewoner altijd uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en krijgt een rondleiding.

De afdeling hanteert in - en uitsluit criteria bij de beoordeling.

Insluit criteria

 • Cliënten behoeven een langdurig zorgaanbod ( steun, begeleiding, behandeling) gericht op maximaliseren van functioneren en dit stabiel houden, voorkomen van terugval en/of psychiatrische crises, ontwikkelen van sociale vaardigheden / zelfzorg, minimaliseren van storend gedrag.
 • De cliënt is “enigszins” in staat met andere mensen samen te wonen. Met andere woorden, heeft “al dan niet” beperkte sociale vaardigheden en het vermogen zich iets aan te passen.
 • De cliënt is in staat om afspraken te maken m.b.t. het eigen gedrag en kan hierop aangesproken worden.

Uitsluit criteria

 • Cliënten bij wie sprake is van psychiatrische stoornissen en/of symptomen die intensievere psychiatrische behandeling behoeven zoals:
  • suïcidaal gedrag
  • floride psychoses die niet goed op medicatie reageren
  • automutilatie
  • frequent zwerf-/ wegloop neigingen
  • agressief / impulsief gedrag
  • verslaving (drugs, alcohol, gokken)
 • De cliënt behoeft 24-uurs psychiatrische begeleiding.
 • Cliënten bij wie sprake is van (zich ontwikkelend) dementiesyndroom

Alle bewoners hebben een eigen zit - slaapkamer met eigen sanitaire ruimte. De kamers worden gestoffeerd, schoon en eventueel geschilderd opgeleverd. Er is een hoog-laagbed, nachtkastje en kledingkast aanwezig. Daarnaast is er mogelijkheid tot plaatsing van eigen persoonlijke spullen.

De kosten worden door het CAK in de eigen bijdrage vastgesteld. (per 4 weken) Deze bijdrage is inkomens en vermogensafhankelijk.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Er wordt gewerkt vanuit een zorg – leefplan, welke wordt vastgesteld samen met de bewoner. Hierin is welzijn een belangrijk onderdeel. (Binnen de WMO BW heet dit een persoonlijk plan) Deze plannen worden multidisciplinair samen met de bewoner geëvalueerd en daar waar nodig aangepast, bij gesteld. Belangrijk hierin is het luisteren naar de bewoner, wat wil deze, wat kan deze, waarin wil men ondersteund en begeleid worden. Inventariseren van zorgproblemen op de verschillende domeinen van zorg. Signaleren, constateren, gesprek aangaan met de bewoner en daar waar nodig of wenselijk ook met zijn omgeving, steunstructuur. Het uiteindelijke doel is stabiliteit brengen en een passende dag structuur waarbij de bewoner zich prettig voelt en zo optimaal mogelijk kan functioneren vanuit zijn eigen regie. Daar waar dit laatste niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van mentorschap en bewind voering.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Wonen, opvang en logeren
Productcategorieën

Productcodes Beschermd wonen:

 • 02A23: BWBL Begeleiding - BW Basis
Soort aanpak Beschermd wonen
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden Angststoornissen, Depressie, Dwangstoornissen , Lichamelijke beperking, Persoonlijkheidsstoornissen en Psychosomatisch
Doelgroep:
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Verblijf op locatie:

 • Leefgroep

Locatie ondersteuning:

 • Verblijf op locatie

Locaties

Wil je informatie van de dienst WMO basis beschermd wonen? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Leuvenaarstraat 91
4811VJ  Breda
 Beschrijving
0762082800
Bereikbaar: werkdagen

Surplus

Surplus is een regionale organisatie voor welzijn, zorg en wonen met dochterstichtingen in West- en Midden-Brabant....

Bedrijfsprofiel