Ambulante (persoonlijke) begeleiding licht
Productcode:
02A06
Locatie(s):
Goes, Oostburg meer...

Ambulante (persoonlijke) begeleiding licht

Klaver4 biedt individuele begeleiding aan jongeren en volwassenen. We begeleiden zowel individuele zorgvragers als het gezin of netwerk om hen heen. Individuele begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag van de klant. Doelen waar we met u samen aan werken zijn bijvoorbeeld:

  • Plannen en structureren van werkzaamheden (huishouden, dagindeling, schoolwerk, etc.)
  • Verbeteren van de sociale interactie
  • Vergroten van de zelfredzaamheid van u of uw kind
  • Verbeteren van het zelfbeeld en/of zelfbewustzijn
  • Een betere relatie tussen u en uw kind(eren)
  • Ontlasten van het gezin rondom een kind met problematisch gedrag

Voor wie?

Wij zijn er voor mensen die vastlopen. Als u problemen ervaart in het dagelijks leven, staan wij voor u klaar. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door autisme, AD(H)D, PTSS, borderline, een (licht) verstandelijke beperking, of andere oorzaken. Onze focus ligt niet op het probleem, maar op de oplossing.

Bij amulante (persoonlijke) begeleiding licht is er sprake van ontwikkelingsperspectief en/of stabilisatie. Deze is gericht op uitstroom of juist een duurzame inzet. Het bestaat uit het oefenen en/of eigen maken van vaardigheden of handelingen of het voeren/terugpakken van regie door de jeudige of het systeem zelf. De begeleiding wordt veelal gegeven vanuit de laatste fase van de hulpverlening. Jeugdige en/of ouders hebben (nog) niet volledig de vaardigheden om hun lichtere problematiek op eigen kracht aan te pakken.

Resultaat

Verbeteren/oplossen/leren omgaan met de gevolgen van aandoeningen/beperkingen door het eigen maken van vaardigheden/handelingen/regie waarmee deelname door de jeugdige en/of systeem aan de samenleving wordt bereikt.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Aanpak

Soms kan het nodig zijn dat bepaalde zaken van u worden overgenomen (bijvoorbeeld rondom het huishouden of de opvoeding van uw kinderen). In andere gevallen richten we ons op het vergroten van uw draagkracht, zodat u langzaamaan zelf weer meer kunt gaan oppakken.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Meedoen in de samenleving, Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid en Persoonlijke verzorging
Productcategorieën

Productcodes Begeleiding:

  • 02A06: BGL - (Persoonlijke) Begeleiding licht
Soort aanpak Begeleiding en Gezinsondersteuning
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden (licht) Verstandelijke beperking, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Echtscheidingsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafheid, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek en Persoonlijkheidsstoornissen
Doelgroep:
Leeftijd Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Thuis ambulant
  • Op locatie

Locaties

Wil je informatie van de dienst Ambulante (persoonlijke) begeleiding licht? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Goes
Westsingel 90a
4461DN  Goes
 Beschrijving
0164615345
Bereikbaar: werkdagen

Oostburg
Volderstraat 23
4501JM  Oostburg
 Beschrijving
0164-615345

Terneuzen
Rooseveltlaan 6
4536GZ  Terneuzen
 Beschrijving
0164-615345
Bereikbaar: werkdagen

Woensdrecht
Dorpsstraat 49D
4634TN  Woensdrecht
 Beschrijving
0164 615345
Bereikbaar: werkdagen