Basis ggz behandeling
Productcode:
54001
Locatie(s):

Basis ggz behandeling

Heeft uw zoon of dochter moeite om emoties onder controle te houden, last van (faal)angst of problemen in de omgang met gezinsleden of klasgenoten? Spelen de problemen thuis en/of in de klas en bent u op zoek naar een manier om uw kind te helpen en hier als ouder(s) samen met de leerkracht van de school op een goede manier mee om te leren gaan? Behandelaren van Driestar educatief hebben veel ervaring op het snijvlak van onderwijszorg en jeugdhulp. We bieden kortdurende ggz behandeling op of nabij de school en betrekken (als u hier toestemming voor geeft) ook het onderwijs bij de behandeling. We merken grote positieve effecten van de behandeling wanneer zowel op school als thuis bekend is wat uw zoon/dochter lastig vindt en hoe u hem/haar het beste kunt begeleiden!

Basis ggz behandeling wordt geboden bij onder andere:

- ASS
- ADHD
- Sociaal-emotionele problemen
- (Faal)angst
- Agressie
- Depressie

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

  • In de behandeling wordt het kind geleerd om te gaan met de ervaren problemen op een manier die aansluit bij de identiteit en leefwereld (ook: leeftijd) van het kind. De behandelaar heeft daarnaast ook contact met ouders en (indien toestemming gegeven is) school over de ervaren problematiek en het verloop van de behandeling. Door samen op te trekken als ouders en school ervaart het kind begrip (beide leefwerelden hebben dezelfde informatie) en een eenduidige ondersteuning en begeleiding bij het dagelijkse functioneren thuis en in de klas.

Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Meedoen in de samenleving, Opleiding en leren en Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Productcategorieën

Productcodes Psychische/psychiatrische problematiek:

  • 54001: Generalistisch GGZ
Soort aanpak Behandeling
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Echtscheidingsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafheid, Schooluitval en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Doelgroep:
Leeftijd 12-18 jaar, 6-12 jaar en Jeugd (tot 18 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Op locatie

Locaties

Wil je informatie van de dienst Basis ggz behandeling? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Gouda
Burgemeester Jamessingel 2
2803PD  Gouda
 Beschrijving
0182760446
Bereikbaar: werkdagen