Woonvoorziening (24 uurs woonbegeleiding) tot 18 jaar
Productcode:
41A24
Locatie(s):
Roosendaal bekijk op kaart

Woonvoorziening (24 uurs woonbegeleiding) tot 18 jaar

De 24 uurs woonvoorziening is voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar die door diverse omstandigheden niet meer instaat zijn om thuis te wonen (het betreft geen woonvoorziening voor gesloten machtiging). Jongeren ontvangen 24 uurs begeleiding op de woonlocatie en de inzet is gericht op terugkeer naar huis of voorbereiden op zelfstandig (begeleid kamer) wonen. Jongeren gaan overdag naar school, lopen stage (leerwerkplek) of volgen dagprogramma binnen Conaction. Iedere jongere heeft een eigen kamer met douche/wc. Er is een gezamenlijke woonruimte met keuken en inpandig kunnen diverse activiteiten georganiseerd worden.

De woonvoorziening is gelegen in een complex waar ook senioren woonachtig zijn. Om het onderlinge contact te versterken en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren te vergroten, verricht iedere jongere minimaal 10 uur per maand maatschappelijke stage bij de senioren en activiteiten in het complex

Iedere jongere heeft zijn eigen persoonlijke begeleider. Indien nodig kan er extra inzet gepleegd worden op aanvullende behandeling, PMT, onderwijsbegeleiding, gezinsondersteuning (ter bevordering terugkeer naar huis).

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Binnen Conaction wordt gewerkt volgens de basishouding geweldloze communicatie. In de begeleiding wordt voornamelijk gewerkt vanuit de presentie methode en geweldloss verzet. Iedere jongere heeft een eigen mentor (pedagogisch medewerker) en wordt actief samengewerkt met het gezin / informeel netwerk.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Wonen, opvang en logeren
Productcategorieën

Productcodes Begeleiding bij het dagelijkse leven en persoonlijke verzorging:

  • 41A24: Dagbesteding Zwaar
Soort aanpak Begeleiding, Behandeling, Bemiddeling/coaching, Dagbesteding en activering en Gezinsondersteuning
Verwijzing Met verwijzing
Doelgroep:
Leeftijd 12-18 jaar, Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Verblijf op locatie

Verblijf op locatie:

  • Respijtzorg/Logeren
  • Leefgroep

Locaties

Wil je informatie van de dienst Woonvoorziening (24 uurs woonbegeleiding) tot 18 jaar? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Roosendaal
De Eglantier 1K
4707AA  Roosendaal
0165-769033
Bereikbaar: werkdagen

Stichting Conaction

Conaction werkt in aan de samenleving. Een plek waar mensen met elkaar moeten leven, leren, wonen en werken aan perspectief, in verbinding en samenhang met elkaar. Samen werken aan...

Bedrijfsprofiel