Beschermd wonen
Productcode:
15A06
Locatie(s):
Breda meer...

Beschermd wonen

Beschermd wonen omvat de doelgroep Normaal begaafde clienten met een autisme spectrum stoornis en bijkomende psychiatrische problematiek en de doelgroep clienten met een licht verstandelijke beperking die 18 jaar of ouder zijn en niet in aanmerking komen voor een WLZ indicatie maar wel aanpraak willen maken op een Beschermd wonen inclusief een dagbestedingsvraag.

Het profiel en beschikking van een client is leidend in de dagindeling en begeleiding van de client. Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden en beperkingen van de client, wat de begeleidingsvragen zijn en de aard van zijn problematiek. De Amarant Groep heeft een keten ontwikkeld voor clienten met Normaal begaafd Autisme en LVB 18+ met een aanbod per levensfase, visievorming en levensloopbegeleiding. Expertisecentrum Autisme

Door één expertisecentrum te vormen, kunnen mensen met autisme nog soepeler instromen en doorstromen naar de juiste zorg. Het Expertisecentrum Autisme biedt onderzoek, diverse behandelingen, begeleiding thuis, op school en op het werk en beschermd wonen op maat.

Locaties bevatten zowel geclusterd wonen met volledig verzorgd verblijf, al dan niet met verpleging en of dagbesteding als Geclusterd wonen met gemeenschappelijke rumte (zelfstandig huren), al dan niet met verpleging en of dagbesteding

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Centraal staat zelfregie, eigen verantwoordelijkheid, maatschappelijke participatie. Voorwat betreft de daginvulling zijn er leer-werktrajecten, jobcoaching en arbeidsmatige dagbesteding.

Het wonen in een accomodatie van een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding, gericht op:

- Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie

- Het psychisch en psychosociaal functioneren

- Stabilisatie van een pschiatrisch ziektebeeld

- Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast

- Het afwenden van gevaar voor de client of anderen.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Meedoen in de samenleving en Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Productcategorieën

Productcodes Beschermd wonen:

  • 15A06: BWWZ Beschermde woonomgeving - Geclusterd wonen met volledig verzorgd verblijf (inclusief NIC NHC)
Verwijzing Met verwijzing
Doelgroep:
Taal Engels en Turks
Aangeboden in:
Wijken Wijk 1 (Prinsenbeek), Wijk 10 (Blauwe Kei, Overakker, IJpelaar, Ginneken, Sportpark), Wijk 11 (Ulvenhout, Bavel, Nieuw Wolfslaar), Wijk 2 (Kroeten, Overkroeten, Muizenberg, Kesteren, Gageldonk, Kievitsloop), Wijk 3 (Hoge Vucht, Doornbos-Linie), Wijk 4 (Teteringen, Waterdonken), Wijk 5 (Haagpoort, Tuinzigt, Westerpark, Heilaar) , Wijk 6 (Heuvel, Princenhage, Buitengebied Zuid-West), Wijk 7 (Boeimeer, Ruitersbos), Wijk 8 (Centrum, Belcrum) en Wijk 9 (Brabantpark, Heusdenhout)

Locaties

Wil je informatie van de dienst Beschermd wonen? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Doornboslaan 155-1
4816CZ  Breda
 Beschrijving
0651861563

Breda
Schuilenburg 8
4812WZ  Breda
 Beschrijving
07617019924
Bereikbaar: werkdagen en in het weekend

Breda
Weilustlaan 439
4817TL  Breda
 Beschrijving
0765711408