speltherapie
Productcode:
45A65
Locatie(s):

speltherapie

In het algemeen staat bij jonge kinderen het spel centraal. Maar er wordt ook veel gewerkt met verhalen en tekeningen. En soms wordt er gewoon gepraat. In het spel, met de tekeningen, verhalen of het bouwen help ik de kinderen om te gaan met hun gevoelens en gebeurtenissen te verwerken. Ik kan ouders tips en adviezen geven in de opvoeding.

Met jongeren wordt gepraat of we gebruiken de ‘beeldentaal’, dan gaan we aan de slag met tekenen, schilderen, kleien, verhalen maken en wordt zo vertelt wat er leeft. Dan kan ik leren hoe daarmee om te gaan. Als het nodig is kan ik ook ouders tips en adviezen geven.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Op basis van het eerste oudergesprek (anamnese) en de observatie van het kind (in 4-6 sessies) wordt de specifieke problematiek vastgesteld en het plan voor therapie besproken. Soms blijkt dat een andere manier van aandacht of andere accenten in de opvoeding voldoende is om het kind te helpen. Of er wordt besloten een therapeutisch proces op te starten. Het therapietraject wordt afgesloten met een gesprek met de ouders. Er worden concrete tips en adviezen voor de toekomst meegegeven.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Productcategorieën

Productcodes Ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking:

  • 45A65: Vaktherapie
Soort aanpak Begeleiding, Behandeling, Gezinsondersteuning en Therapie
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden (licht) Verstandelijke beperking, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Echtscheidingsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafheid en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Doelgroep:
Leeftijd 6-12 jaar, Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Verblijf op locatie
  • Op locatie

Locaties

Wil je informatie van de dienst speltherapie? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Bavelselaan  182
4834TG  Breda
 Beschrijving
06 28968522
Bereikbaar: werkdagen

Speltherapie

Ieder kind zit wel eens niet lekker in zijn vel. Maar wat als de problemen niet vanzelf over gaan? Je kind blijft angstig, stil of juist druk, houdt vage klachten. Dan kan het...

Bedrijfsprofiel