Speltherapie (vaktherapie)
Speltherapiepraktijk Carla Roos
  Met verwijzing 

Speltherapie (vaktherapie)

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarbij een kind door vrij te spelen de ruimte krijgt om te groeien in de sociale en emotionele ontwikkeling. Spelen is de natuurlijke taal van kinderen en van groot belang voor een evenwichtige basis. In de veilige omgeving van de spelkamer kan een kind zijn of haar gevoelens uiten, ervaringen uitspelen en verwerken en nieuwe mogelijkheden en gedragingen uitproberen. Speltherapie is gericht op herstel en versterken van de eigen vermogens van het kind.
 

Voor wie is speltherapie geschikt?

Speltherapie is geschikt voor kinderen vanaf vier jaar. Kinderen kiezen zelf hun eigen spel waarbij de therapeut aansluit. Dit maakt dat speltherapie ook goed past bij jongeren en jongeren of jong volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. 

 

Wat kun je verwachten van speltherapie?

In speltherapie kan een kind onder andere zijn emoties uiten en reguleren, zijn trauma's uitspelen en vewerken, nieuw gedrag uitproberen en zijn draagkracht vergroten.

 

Wat levert speltherapie op?

Blokkades in de sociale en emotionele ontwikkeling worden door speltherapie opgeheven en een kind kan vanuit zijn eigen kracht weer positief functioneren. Het levensverhaal van het kind wordt geïntegreerd, zodat het een plekje heeft gekregen. Ouders hebben meer begrip voor hun kind, kunnen beter afstemmen op hun kind en kunnen hun kind beter ondersteunen.

 

Voorwaarden

Voor speltherapie is toestemming en contact met beide ouders een voorwaarde. Een stabiele leefsituatie waarbij ondersteuning mogelijk is van volwassenen, is van belang om speltherapie te kunnen starten. Kinderen moeten  naar de spelkamer gebracht kunnen worden wat een inspanning van ouders vraagt

 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan speltherapie. Het vervoer moet zelf geregeld worden. .

 

Reacties deelnemers

Carla Roos is een warm persoon waar je je als ouder op je gemak voelt. Carla straalt rust uit waardoor je gemakkelijk je gevoelens kan uiten. Naar mijn zoon toe was ze geduldig en voelde ze ook goed aan wat hij nodig had. De therapie heeft mijn zoon goed gedaan en ons als ouders ook. We hebben handvatten gekregen om onze zoon en ons gezin verder te helpen.

 

 

 

 

Speltherapie is een intensieve vorm van hulp aan kinderen waarbij spel als middel wordt gebruikt. Spelen is voor kinderen een natuurlijke manier om de wereld te ontdekken en te ordenen, de speltherapeut sluit hierbij aan.

De therapeut en het kind hebben keuze uit uiteenlopend spelmateriaal, creatief materiaal en sportattributen.
De therapie biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.

Na een uitgebreide intake volgt een observatieperiode varierend van 1 tot 5 sessies waarna een behandelplan wordt gemaakt en de therapie start.

Tijdens het therapeutisch proces  worden ouders in hun ouderschap ondersteund middels ouderbegeleidingsgesprekken en is er een overdracht naar school of andere hulpverleners in het gezin mogelijk.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A65 Vaktherapie

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A65 Vaktherapie
Vestigingen   Ganzenwei 10, 4205XD Gorinchem
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Therapie
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Gorinchem (Ganzenwei)
Ganzenwei 10
4205XD Gorinchem
 Beschrijving
0622141608
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving