oudercursus "Ik ben benieuwd naar jou..".
Productcode:
45A65
Locatie(s):
Dordrecht en Gorinchem bekijk op kaart

oudercursus "Ik ben benieuwd naar jou..".

Wat is het?

“Ik ben benieuwd naar jou…” is een cursus voor ouders, opvoeders en begeleiders die de relatie met en het zelfbeeld van hun kind willen versterken.

Wanneer een kind zich gezien en gehoord voelt, ontwikkelt het een gezond gevoel van zelfvertrouwen: ”Ik ben oké”. Dit komt mede voort uit én versterkt tevens een goede band met de ouders. Dit vormt de basis voor een positieve en gezonde ontwikkeling. Het  kind weet zich gesteund en voelt vertrouwen om zijn eigen kwaliteiten en de omringende wereld te ontdekken. Hij kan relaties aan gaan en met tegenslagen om leren gaan.

In de praktijk blijkt dat ouders dit nastreven in de opvoeding, maar zich daar regelmatig onzeker over kunnen voelen en soms neit zo geod weten wat en hoe ze hun kind hierbij kunne helpen.

Voor wie?

De cursus richt zich op ouders en verzorgers van jonge kinderen (2 -0 12 jaar) die problemen ondervinden in het begrijpen en aansluiten bij de behoeftes van hun kind. 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

In deze korte en praktische cursus krijg je handvatten aangereikt om de signalen van je kind beter te leren herkennen en te beantwoorden.

 

In 4 keer 2 uur leer je handen en voeten te geven aan een aantal basis communicatie principes, waardoor je kind zich beter gezien en gehoord gaat voelen. Hiermee kun je veel misverstanden en/of conflicten voorkomen en de band met je kind versterken. Dat geeft ruimte voor meer plezier met elkaar. Je kind krijgt daardoor meer zelfvertrouwen en een goed gevoel van eigenwaarde.

Als het kan, is het fijn om met beide ouders/verzorgers de cursus te volgen, omdat je elkaar dan beter kunt steunen bij het in de praktijk brengen van wat je geleerd hebt. Belangrijk is om thuis samen door te spreken wat bij de cursus aan bod is gekomen en samen te oefenen. In de praktijk blijkt dat belangrijk om resultaat te zien! Maar natuurlijk ben je ook alleen, met een grootouder of vriendin van harte welkom.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Productcategorieën

Productcodes Ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking:

  • 45A65: Vaktherapie
Soort aanpak Advies en voorlichting en Begeleiding
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap en Pleegzorg
Doelgroep:
Leeftijd 0-6 jaar, 6-12 jaar en Jeugd (tot 18 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Ondersteuning op locatie

Locaties

Wil je informatie van de dienst oudercursus "Ik ben benieuwd naar jou..".? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Dordrecht
Piersonstraat 22
3317RG  Dordrecht
 Beschrijving
06-52381571
Bereikbaar: werkdagen

Gorinchem
Schepenenstraat 1
4204BL  Gorinchem
 Beschrijving
06-52381571
Bereikbaar: werkdagen

Spel!

Spel! is een kleine vrijgevestigde praktijk die speltherapie, spelbegeleiding en ouderbegeleiding biedt aan kinderen (3 - 14 jr) en hun ouders, bij wie sprake is van sociale,...

Bedrijfsprofiel