psychomotorische kindertherapie
Productcode:
45A65
Locatie(s):

psychomotorische kindertherapie

psychomotorische kindertherapie:

Wat is het: De motoriek en in beweging zijn, is het uitgangspunt. Het is een lichaamsgerichte 'doe’ therapie waarbij je kind nieuwe ervaringen op doet waardoor er nieuwe en fijne ervaringen kunnen ontstaan. Die ervaringen helpen je kind om nieuw gedrag te kunnen ontwikkelen die ingezet kunnen worden in het dagelijks leven.

Voor wie:

Het is bedoeld voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Het doel is de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, waarna jij en je kind in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

Uitgangspunt en startpunt is dat ik uit ga van de sterke kanten.

Het is een kindvolgende therapie. Volgen betekent dat ik het tempo van je kind volg, uitga van het ontwikkelingsniveau, en in ga op de behoefte van je kind. Dit geeft hij met zijn gedrag aan. Hier wordt de therapie op afgestemd. Dit kan betekenen: beweging- en spel activiteiten, lichaamsgerichte oefeningen, muziek, ritme en creatieve middelen.

De samenwerking met jou als ouder/ opvoeder en andere mensen uit de leefomgeving van het kind, zoals de leerkracht, is hierbij belangrijk. Op deze manier wordt de kans vergroot dat het geleerde zich ook op andere leefgebieden kan voortzetten.

Vanzelfsprekend is dat veiligheid tijdens de therapie(fysiek, sociaal, emotioneel), steeds een belangrijk thema zal zijn.

Duur en intensiteit:

De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag. In het algemeen ongeveer 9 maanden. De therapie wordt wekelijks gegeven en duurt 50 minuten.

Kinderen tot een ontwikkelingsleeftijd van ongeveer twaalf jaar kunnen bij Sensus-therapie terecht.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Het is een lichaamsgerichte individuele therapie die wekelijks plaats vindt gedurende 50 minuten. Het is bedoeld voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Het doel is de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen, waarna jij en je kind in staat zijn op eigen kracht én samen verder te gaan.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Productcategorieën

Productcodes Ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking:

  • 45A65: Vaktherapie
Soort aanpak Behandeling, Therapie en Training
Verwijzing Met verwijzing
Doelgroep:
Leeftijd 0-6 jaar, 6-12 jaar en Jeugd (tot 18 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Ondersteuning op locatie

Locaties

Wil je informatie van de dienst psychomotorische kindertherapie? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Charles Petitweg 35A5
4827HJ  Breda
 Beschrijving
06-28021591
Bereikbaar: werkdagen

Sensus-therapie

Sensus-therapie: psychomotorische kindertherapie en ouder-begeleiding, helpt en ondersteunt als de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind niet vanzelf tot stand komt. Werken...

Bedrijfsprofiel