Behandeling individueel
4mb B.V.
  Met verwijzing 
Locaties
Roosendaal en Etten-Leur

4mb B.V.

We onderzoeken, behandelen en begeleiden mensen met een psychologische zorgvraag. We begeleiden je stap voor stap en doelbewust op weg naar beter. Ons uitgangspunt is: zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig.

Bedrijfsprofiel

Behandeling individueel

Remedial Teaching, afgekort RT, is extra ondersteuning voor zowel leer- als gedragsproblemen. Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld moeite met lezen, spellen, begrijpend lezen of met zich concentreren op school. Ook kunnen zij moeite hebben om hun huiswerk te plannen of het overzicht te houden bij hun huiswerk. Zij kunnen extra ondersteuning gebruiken bij hun leerproces. Veel problemen kunnen ouders en leerlingen zelf, eventueel met hulp van de omgeving, oplossen. Soms is er extra ondersteuning nodig. Scholen missen vaak de tijd en de middelen om op individuele basis deze hulp te kunnen bieden. 4mb kan leerlingen extra begeleiding bieden. Iedereen is uniek en wij richten ons op ieders eigen kwaliteiten en kracht. Naast begeleiding bij leerproblemen kan er ook onderzoek plaatsvinden op het gebied van aandacht- en concentratieproblemen, intelligentiebepaling, dyslexie en sociaal-emotionele problematiek.

Aan de hand van het overeengekomen handelingsplan zal de RT of huiswerkbegeleiding starten. Samen met het kind wordt gewerkt aan de doelen die met het kind zijn opgesteld. Het kind is zelf betrokken bij het leerproces. De ontwikkelingen worden benoemd, zodat succeservaringen worden opgedaan. Binnen de RT en huiswerkbegeleiding staat leerplezier, zelfvertrouwen en reflectie centraal. Indien de school toestemming geeft kan de RT of huiswerkbegeleiding ook binnen de schooltijden worden gegeven. Binnen 4mb wordt de RT en huiswerkbegeleiding gegeven door orthopedagogen en psychologen.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A53 Behandeling Ambulant

Specifieke kenmerken product
Wordt geboden in een 1 op 1 contact met de jeugdige en zijn gezinssysteem.
Is een therapeutisch/ specialistisch, systemische en methodische aanpak, gaat over meerdere functieniveaus en wordt waar nodig met meerdere hulpverleners geboden.

Opleidingsniveau
HBO+, WO onder de verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar (BIG-geregistreerd)

Duur
6-9 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A53 Behandeling Ambulant
Vestigingen
  •   De Eglantier 1-b, 4707AA Roosendaal
  •   Liesbosweg 40-b, 4872NE Etten-Leur
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Opvoeden en Veiligheid in de thuissituatie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Training, Behandeling en Begeleiding
Specialisme Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Roosendaal 
De Eglantier 1-b, 4707AA Roosendaal
Bereikbaar: werkdagen
Etten-Leur 
Liesbosweg 40-b, 4872NE Etten-Leur
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.