psychomotorische kindertherapie
Locatie(s):

psychomotorische kindertherapie

Indicaties voor individuele behandeling kunnen zijn:
Signalen in het emotionele gedrag: contactproblemen, een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, agressief of juist teruggetrokken gedrag, aandachts- en motivatieproblemen, angsten, gespannenheid of faalangst.
Signalen in het bewegingsgedrag: overbeweeglijkheid, passiviteit, een negatieve lichaamsbeleving, onhandig of houterig gedrag, gering lichaamsbesef en motorische vaardigheidsproblemen in samenhang met andere problematiek.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

 1. Onderzoeksfase:
 • Anamnesegesprek met ouders en de cliënt.
 • 3 observatiesessies van 50 minuten in de therapieruimte met de cliënt.
 • Eventueel een observatie op school.
 • Adviesgesprek naar aanleiding van de observaties
 1. Behandelfase:
 • Na de onderzoeksfase vindt er 1 therapiesessie van 50 minuten per week plaats op een vast moment in de week. Of de therapie in de schoolvakanties doorgaat wordt in overleg met elkaar afgesproken.
 • In overleg wordt de behandeling na een aantal behandelsessies in een oudergesprek geëvalueerd en wordt de behandeling zo nodig bijgesteld. In overleg worden hierbij ook andere betrokkenen van de cliënt op de hoogte gebracht/geraadpleegd
 1. Afbouwfase:
 • De therapeut werkt met de cliënt in 3 tot 5 sessies toe naar een afronding.
 • evaluatiegesprek met de ouders

De duur van de therapie is afhankelijk van de aard van de hulpvraag of de problematiek.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Soort aanpak Advies en voorlichting, Begeleiding, Behandeling, Structuur bieden en Therapie
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden (licht) Verstandelijke beperking, Hoogbegaafheid, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Pleegzorg, Relatieproblematiek, Thuiszitter en Tienermoeders
Doelgroep:
Leeftijd 0-6 jaar, 12-18 jaar en Jeugd (tot 18 jaar)
Branche Zorg
Aangeboden in:
Wijken Wijk 1 (Prinsenbeek), Wijk 10 (Blauwe Kei, Overakker, IJpelaar, Ginneken, Sportpark), Wijk 11 (Ulvenhout, Bavel, Nieuw Wolfslaar), Wijk 2 (Kroeten, Overkroeten, Muizenberg, Kesteren, Gageldonk, Kievitsloop), Wijk 3 (Hoge Vucht, Doornbos-Linie), Wijk 4 (Teteringen, Waterdonken), Wijk 5 (Haagpoort, Tuinzigt, Westerpark, Heilaar) , Wijk 6 (Heuvel, Princenhage, Buitengebied Zuid-West), Wijk 7 (Boeimeer, Ruitersbos) en Wijk 8 (Centrum, Belcrum)

Locaties

Wil je informatie van de dienst psychomotorische kindertherapie? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Charles Petitweg 35 a
4827HJ  Breda
 Beschrijving
0765711070
Bereikbaar: werkdagen