54004 Diagnostiek, (neuro) psychologisch onderzoek
Productcode:
54004
Locatie(s):
Tilburg bekijk op kaart

54004 Diagnostiek, (neuro) psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek / neuro psychologisch onderzoek, waar nodig uit te breiden met een QEEG.

Wij zijn voorstander van een breed onderzoek om goed ik kaart te kunnen brengen wat de mogelijkheden of beperkingen zijn.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Psychologisch onderzoek wordt zelfstandig afgenomen door 1 psycholoog, die ook het afrondende adviesgesprek met u voert. Wel is er sprake van intern overleg met collega’s over alle cliënten, zodat er door meerdere ‘brillen’ kan worden gekeken. In het onderzoek staat het kind of de volwassene centraal.

Eigenlijk onafhankelijk van de vraagstelling streven wij naar een zo breed mogelijk onderzoek en inventarisatie. Pas als alle mogelijkheden en beperkingen in kaart zijn gebracht, is met enige nauwkeurigheid de aard en de oorzaak van de problematiek aan te geven en kunnen de juiste adviezen worden gegeven.

Het onderzoek omvat in principe: Intellectuele capaciteiten, geheugen, aandacht en concentratie, informatieverwerking, neuro(psycho)logische en motorische ontwikkeling, schoolvaardigheden, het gedrag, de bewuste en onbewuste persoonlijkheid en de sociaal emotionele ontwikkeling


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid en Veiligheid in de thuissituatie
Productcategorieën

Productcodes Psychische/psychiatrische problematiek:

  • 54004: Diagnostiek GGZ
Soort aanpak Advies en voorlichting, Begeleiding, Behandeling, Onderzoek en diagnostiek, Structuur bieden en Therapie
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden Dyslexie , Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Opvoed- en opgroeiproblematiek en Thuiszitter
Doelgroep:
Leeftijd 0-6 jaar, 12-18 jaar, 6-12 jaar, Jeugd (tot 18 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar), Ouderen (ouder dan 66 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Ondersteuning op locatie
Wijken Wijk 1 (Prinsenbeek), Wijk 10 (Blauwe Kei, Overakker, IJpelaar, Ginneken, Sportpark), Wijk 11 (Ulvenhout, Bavel, Nieuw Wolfslaar), Wijk 2 (Kroeten, Overkroeten, Muizenberg, Kesteren, Gageldonk, Kievitsloop), Wijk 3 (Hoge Vucht, Doornbos-Linie), Wijk 4 (Teteringen, Waterdonken), Wijk 5 (Haagpoort, Tuinzigt, Westerpark, Heilaar) , Wijk 6 (Heuvel, Princenhage, Buitengebied Zuid-West), Wijk 7 (Boeimeer, Ruitersbos), Wijk 8 (Centrum, Belcrum) en Wijk 9 (Brabantpark, Heusdenhout)

Locaties

Wil je informatie van de dienst 54004 Diagnostiek, (neuro) psychologisch onderzoek? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Tilburg
Nazarethstraat 18
5021VX  Tilburg
 Beschrijving
0135321011
Bereikbaar: werkdagen