Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Behandeling
Praktijk DynamIK - Psychologie & Systeemtherapie
  Met verwijzing 
Productcode
54002
Locatie
Breda

Praktijk DynamIK - Psychologie & Systeemtherapie

Praktijk DynamIK - Psychologie & Systeemtherapie (specialistische jeugd-GGZ) richt zich op onderzoek en/of behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, woonachtig binnen de regio West-Brabant Oost.

Bedrijfsprofiel

Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) - Behandeling

Praktijk DynamIK - Psychologie & Systeemtherapie (jeugd-GGZ) richt zich op onderzoek en/of behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Hierbij kan gedacht worden aan:

  • moeilijkheden in het gedrag
  • omgang met emoties
  • hechting
  • identiteit
  • zorgen over de ontwikkeling
  • traumatische ervaringen

Deze moeilijkheden kunnen tot gevolg hebben dat in de relatievorming tussen ouder en kind ofwel tussen het kind en de omgeving afstemmingsproblemen ontstaan die een gezonde ontwikkeling belemmeren.

Wij werken vanuit een ontwikkelingsgerichte en systeemtheoretische visie, vanuit de gedachte dat de kracht van de verandering te vinden is in de relaties tussen kind, gezin en omgeving. Hierbij gaan wij ervan uit dat herstel en versterking van de relatie tussen "ik" en "de ander" helpt om te groeien en te ontwikkelen.

Behandeling wordt individueel, ouder-kind of gezinsgericht aangeboden.  Wij maken hierbij gebruik van verschillende behandelmethodieken. Voor een concrete omschrijving verwijzen wij graag naar onze website. 

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   54002 Behandeling GGZ

Specifieke kenmerken product
Voor de jeugdige met ernstige psychische of psychiatrische problematiek, oftewel met een (vermoeden van een) meervoudige DSM-benoemde stoornis met ingewikkelde co-morbiditeit of problematiek met een hoge complexiteit en/of een hoog risico op gevaar voor zichzelf of anderen.

Behandeling
Is een multidisciplinaire en systemische aanpak van complexe zorg die niet binnen de producten van de BGGZ kan worden geboden en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Deze code geldt ook voor diagnose/behandelcombinatiesMogelijk maakt medicatiecontrole deel uit van de behandeling die geboden wordt.

Opleidingsniveau
Eisen SGGZ
Voor Top GGZ: Keurmerk Top GGZ

Duur
6-12 maanden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   54002 Behandeling GGZ
Vestigingen   St. Josephstraat 1, 4811CL Breda
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (18 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd
Specialisme Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Breda 
St. Josephstraat 1, 4811CL Breda
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.