Pedagogische hulp bij opvoeding en ontwikkelingsproblemen
Productcode:
45A53
Locatie(s):
Oosterhout NB en Raamsdonk bekijk op kaart

Pedagogische hulp bij opvoeding en ontwikkelingsproblemen

Wij bieden naast behandeling van psychiatrische problematiek (de DSM 5 stoornissen) ook behandeling van niet DSM stoornissen die wel reden vormen tot behandeling door een gedragsdeskundige. Niet elke bedreiging van ontwikkeling is te vangen in een DSM stoornis. Juist door samen te werken met ons multidisciplinaire team en door onze combinatie van behandeling en begeleiding kunnen we ook bij deze groep goed aansluiten qua hulpverlening. Zodra de ontwikkeling van een kind anders verloopt, kan onze praktijk op- en afschalen en langdurig betrokken blijven middels bijvoorbeeld begeleiding en ouderschapsconsulten.

Te denken valt ook aan zelfbeeldproblematiek zonder stemmingsstoornis, ernstige opvoedingsmoeilijkheden, lagere intelligentie, diffuse ontwikkelingsproblemen bij jonger kind, niet aangeboren hersenletsel of aangeboren stoornissen, complexe scheiding problematiek, ouderschapsproblematiek, etcetera. Kortom: de complexiteit van opvoeding.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Uitgangspunt bij onze hulp bij opvoeding is ouderschap. Ouders helpen in de opvoeding van hun kind, vanuit hun hulpvraag voor hun kind en passend bij hoe zij de opvoeding graag vorm geven. Zo kort en licht als mogelijk maar ook zo intensief als nodig. We kunnen helaas niet altijd alles, maar dan zoeken we samen met ouders en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) / Sociaal Wijkteam (SW) / huisarts naar andere passende hulp. Veelal wordt er samen met gespecialiseerde instellingen en scholen gezocht naar een passend aanbod rondom het gezin. "It takes a village to raise a child' is een Afrikaans gezegde. Ouders hebben steun nodig in de dagelijkse opvoeding. Veel van die steun is te vinden in het eigen netwerk en in eigen kracht. Maar soms moet je als professionals ook onderdeel zijn van het dorp rondom het gezin.

Wij kunnen op verschillende niveau's insteken, bijvoorbeeld middels mediatie therapie: met ouders in de spreekkamer samen bespreken welk gedrag veranderd kan worden. Samen zoeken naar mogelijke oplossinge, en die toe gaan passen. Meestal een aantal weken later evaluerend wat het effect was. Laag intensief, sterk gebruik makend van de kennis en het oplossend vermogen van ouders.

Soms is het echter allemaal niet zo eenvoudig onder woorden te brengen. 'Welke hulpvraag heb ik nu eigenlijk precies?' of 'Wat gebeurt er nu exact waardoor er een zorg ontstaat?'. Daarvoor kunnen we ook gebruik maken van meer op het gezin en interactie gerichte technieken zoals de gezins psychomotore therapie (gezins PMT). Met specifieke opdrachten worden interactie, patronen, krachten en zwakke plekken helder. Er kan ter plekke worden geoefend met die kracht of met een oplossing die wordt aangedragen. Gezins PMT lijkt niet op de opvoedsituatie: het vraagt een vertaalslag. Maar het is wel mogelijk om goed in te zoomen op specifieke patronen, alsof je in een laberatorium werkt, samen met twee therapeuten (psychomotore therapeut en GZ psycholoog).

Tot slot is er de mogelijkheid om thuis en op school mee te kijken en advies te geven. Middels technieken als Intensieve Pedagogische Thuisbegeleiding (IPT), Floorplay en gerichte observatie kan het gedrag worden behandeld op de plaats waar het zich afspeelt. Soms door het voor te doen, maar vooral door samen met ouder en kind te zoeken naar hoe het thuis anders kan. Intensief in tijd en betrokkenheid, maar wel een vorm van hulp die volledig op maat is.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Productcategorieën

Productcodes Ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking:

  • 45A53: Behandeling Ambulant
Soort aanpak Begeleiding, Behandeling, Gezinsondersteuning en Therapie
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden (licht) Verstandelijke beperking, Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, Mantelzorgondersteuning, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap en Somatische (lichamelijke) aandoening/beperking
Doelgroep:
Leeftijd 0-6 jaar, 12-18 jaar, 6-12 jaar, Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)

Locaties

Wil je informatie van de dienst Pedagogische hulp bij opvoeding en ontwikkelingsproblemen? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Oosterhout NB
Arendstraat 37a
4901JJ  Oosterhout NB
 Beschrijving
0162-427535
Bereikbaar: werkdagen

Raamsdonk
Molenstraat 44
4944AD  Raamsdonk
 Beschrijving
0162 427 535
Bereikbaar: werkdagen