Ambulante behandeling, (altijd systemisch) 45A53
Productcode:
45A53
Locatie(s):

Ambulante behandeling, (altijd systemisch) 45A53

Wij werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd tot 27 jaar die in hun leven door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen of waarbij de ontwikkeling stagneert. Soms is er sprake van complexe gedragsproblematiek, een licht verstandelijke beperking of sociale problemen zoals de scheiding van ouders of huiselijk geweld. Hierdoor kunnen er andere problemen ontstaan zoals stoppen met school, het verliezen van werk of zelfs problemen met justitie. We werken vanuit een systhemische benaderig. Alle zorg of ondersteuning die komt kijken bij hulp in het gezin hebben we in huis. Wij werken met een team dat bestaat uit verschillende professionals met ieder zijn eigen deskundigheid. Behandeling is gericht op herstel, waarin wij kijken naar de oorzaak en gevolg van de aanwezig problematiek.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Systeemtherapie

Dit is een intensieve vorm van behandeling die in het bijzonder geschikt is voor gezinnen waar complexe gedrag- en gezinsproblematiek speelt. Zoals; een trauma, rouw, een complexe scheiding, nieuw samengestelde gezinnen, problematiek bij een of meerdere kinderen of bij de ouder(s). Systeemtherapie richt zich op het hele systeem. Problemen hoeven namelijk niet bij één persoon liggen, ze komen vaak voort uit de complexe samenhang van de relaties binnen het systeem. In een systeem heb je te maken met onderlinge omgangsvormen, cultuur, de maatschappelijke positie, gedragspatronen in de omgang met elkaar en nog veel meer zaken. Al deze zaken hebben invloed op de sfeer en de samenwerking in het gezin. Wij kijken naar de problemen die voorkomen in de context van het gezin, hoe de balans binnen het systeem is en hoe dit zich verhoudt tot de reden van de aanmelding. Middels deze therapeutische benadering proberen we gedrag te veranderen en het evenwicht in het gezin te herstellen. Het kan zijn dat een kleine verandering al veel kan helpen om de situatie te verbeteren en waardoor een uithuisplaatsing zelfs voorkomen kan worden.

Systeemgerichte Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

IAG richt zich met name op het gedrag van de kinderen en de invloed die hun ouders/verzorgers daarop kunnen hebben. De veiligheid van de kinderen in het gezin wordt tevens nauwlettend gevolgd. Gezinnen met deze hulp hebben vaak meerdere problemen tegelijk, die elkaar soms in stand houden. De gezinsbehandelaar ondersteunt bij de opvoeding of het (gedrags)probleem van het kind en daarnaast ook bij één of meer problemen op andere gebieden zoals eigen netwerk van het gezin, opleiding, werk, relatie, scheiding, huisvesting enz. De behandeling richt zich zowel op individuele gezinsleden als het hele gezin. Door inzet van opvoedondersteuning, pyschoeducatie, gezinstherapeutische interventies, oplossingsgerichte gedragsinterventies en aanleren van vaardigheden wordt gewerkt aan de vooraf samen opgestelde doelen.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Meedoen in de samenleving, Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid en Veiligheid in de thuissituatie
Productcategorieën

Productcodes Ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking:

  • 45A53: Behandeling Ambulant
Soort aanpak Begeleiding, Behandeling, Bemiddeling/coaching, Gezinsondersteuning, Onderzoek en diagnostiek, Structuur bieden, Systeemgericht, Therapie en Training
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap en Relatieproblematiek
Doelgroep:
Leeftijd 0-6 jaar, 12-18 jaar, 6-12 jaar, Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Taal Engels
Voorzieningen:
Aanvullende ondersteuning Behandelmogelijkheden
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Thuis - ambulant
  • Ondersteuning op locatie
  • Thuis ambulant
Gemeenten Aalburg, Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert

Locaties

Wil je informatie van de dienst Ambulante behandeling, (altijd systemisch) 45A53? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Ulvenhoutselaan 7
4835MA  Breda
 Beschrijving
0646303163
Bereikbaar: werkdagen

Pro6

Pro6 werkt met kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd tot 27 jaar die in hun leven door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen of waarbij de ontwikkeling...

Bedrijfsprofiel