Traumaverwerking
Productcode:
45A53
Locatie(s):

Traumaverwerking

Wanneer je kind een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Je kind kan last hebben van nachtmerries, flashbacks en angsten. Maar ook problemen met concentratie, geheugen, lichamelijke onrust, fysieke klachten, sombere stemming en moeite met sociale contacten kunnen gevolgen zijn van trauma's. Wanneer trauma's niet goed verwerkt worden kan een kind hierdoor flink ontregeld raken en kan de normale ontwikkeling stagneren. Daarom is het belangrijk om op tijd hulp te zoeken wanneer je kind last heeft van onverwerkte trauma's.
Tijdens de behandeling wordt er op verschillende manier aandacht besteed aan het verwerken van het trauma. Door middel van lichaamsgerichte oefeningen brengen we het stress niveau in het lichaam omlaag. Mindfulness oefeningen worden gebruikt om het kind weer in het hier en nu terug te brengen en te helpen omgaan met flashbacks. EFT helpt om de emotionele lading van de herinneringen te verminderen en het brein tot rust te brengen. Middels cognitieve herstructurering worden belemmerende gedachten, die ontstaan zijn door het trauma, omgebogen in helpende gedachten.
Door een combinatie van deze werkwijzen wordt het trauma op alle niveau's verwerkt. Na de behandeling is de herinnering aan de gebeurtenis niet verdwenen, maar de heftige lading is verdwenen of sterk verminderd. Daardoor kan je kind weer toekomen aan de normale ontwikkelingstaken.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

We werken onder andere met lichaamsgerichte oefeningen, mindfulness oefeningen, EFT en cognitieve herstructurering. De behandeling wordt altijd afgestemd op de specifieke klachten van je kind. Ook psycho-educatie aan de ouders (en aan oudere kinderen zelf) kan een onderdeel zijn van de behandeling.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid en Persoonlijke verzorging
Productcategorieën

Productcodes Ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking:

  • 45A53: Behandeling Ambulant
Soort aanpak Begeleiding, Behandeling, Therapie en Training
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden Ontwikkelingsstoornis/- problematiek en Opvoed- en opgroeiproblematiek
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Branche Zorg

Locaties

Wil je informatie van de dienst Traumaverwerking? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Takkebijsters 9C
4817BL  Breda
 Beschrijving
06-15362187
Bereikbaar: werkdagen

Praktijk Inti

Bij Praktijk Inti kun je terecht voor hulp bij problemen rondom opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld als je kind slecht in zijn vel zit, moeilijke dingen heeft meegemaakt of...

Bedrijfsprofiel