Hulp bij hooggevoeligheid
Productcode:
45A53
Locatie(s):

Hulp bij hooggevoeligheid

Wanneer een kind hooggevoelig of hoogsensitief is heeft het een zenuwstelsel dat bijzonder goed werkt. Het kind is daardoor gevoeliger voor prikkels dan de meeste andere kinderen. Het kan bijvoorbeeld heel goed horen of ruiken, of de huid is heel gevoelig voor sensaties (deze kinderen hebben bijvoorbeeld snel last van kriebelende labels in de kleding of naadjes in de sokken). Ze voelen vaak heel goed aan hoe het met de mensen om hen heen gaat, en kunnen zich hier erg verantwoordelijk voor voelen. Emoties komen sterker binnen en kunnen hen snel overweldigen. Ze voelen zich niet fijn in een drukke omgeving, al die prikkels komen zo sterk binnen dat ze die niet goed kunnen verwerken.
Hoogsensitieve kinderen kunnen in hun dagelijks leven tegen verschillende problemen aanlopen. Het kan moeilijk voor ze zijn om goed te functioneren in de klas. Ze laten vaak verlegen en teruggetrokken gedrag zien. Maar aan de andere kant kunnen ze ook heftige emotionele uitbarstingen hebben. Soms hebben ze moeite met slapen of met eten. Nieuwe situaties kunnen enorm spannend voor ze zijn en ze zijn vaak perfectionistisch maar ook erg onzeker.
Wanneer je denkt dat je kind hoogsensitief is en hierdoor problemen ervaart, kun je bij Praktijk Inti terecht voor hulp. Ik kijk samen met de ouders en het kind of er inderdaad sprake is van hoogsensitiviteit, en zo ja op welke vlakken er problemen zijn.
Ik geef voorlichting over deze eigenschap en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Samen doen we oefeningen om het kind te helpen alle prikkels beter te verwerken. Ik geef praktische tips en oefeningen voor thuis om overprikkeling zoveel mogelijk te voorkomen, en om een goede balans te vinden waarbij het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Je ontdekt de mooie kanten aan hoogsensitief zijn en leert omgaan met de uitdagingen ervan.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Ik werk samen met de ouders en het kind, of bij oudere kinderen alleen met het kind. De training kan zowel bij het gezin thuis als in de praktijk plaatsvinden. De training bestaat uit psycho-educatie (voorlichting over hoogensitief zijn), lichaamsgerichte oefeningen, mindfulness oefeningen, praktische tips en adviezen.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Productcategorieën

Productcodes Ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking:

  • 45A53: Behandeling Ambulant
Soort aanpak Advies en voorlichting, Begeleiding, Behandeling, Ervaringsdeskundigheid, Therapie en Training
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Opvoed- en opgroeiproblematiek en Ouderschap
Doelgroep:
Leeftijd 0-6 jaar, 12-18 jaar, 6-12 jaar, Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Branche Zorg
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Thuis - ambulant
Gemeenten Aalburg, Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert

Locaties

Wil je informatie van de dienst Hulp bij hooggevoeligheid? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Takkebijsters 9C
4817BL  Breda
 Beschrijving
06-15362187
Bereikbaar: werkdagen

Praktijk Inti

Bij Praktijk Inti kun je terecht voor hulp bij problemen rondom opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld als je kind slecht in zijn vel zit, moeilijke dingen heeft meegemaakt of...

Bedrijfsprofiel