Beeldende Therapie
Productcode:
45A65
Locatie(s):
Etten-Leur bekijk op kaart

Beeldende Therapie

Beeldende therapie is voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling of niet goed met een situatie om weten te gaan.  Beeldende therapie richt zich op opgroei ondersteuning. Soms gaan kinderen zich anders gedragen omdat ze niet zo goed met een situatie om weten te gaan, als hun ouders gaan scheiden of omdat ze vervelende dingen hebben meegemaakt. De opvoedvraag die kinderen en jongeren stellen wordt zichtbaar in hun gedrag. Dat kunt u merken doordat; uw kind niet lekker in zijn vel zit, weinig zelfvertrouwen heeft, niet goed durft samen te spelen met anderen, verlegen is, of laat het vastlopen in de sociaal-emotionele ontwikkeling juist zien door opstandiger te zijn. Beeldende therapie is een actieve, non-verbale therapie en juist daarom voor kinderen en jongeren van 4 tot ongeveer 20 jaar makkelijk toegankelijk. Beeldende therapie wordt ook gebruikt om de opvoedvraag (hoe dit kind benaderd wil worden) helder te krijgen, als observatie voor het lezen van het gedrag. U verkrijgt meer inzicht over wat dit kind bezig houdt en welk opvoedantwoord (hoe u er mee om kunt aan) hier op aan sluit.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

In beeldende therapie combineer je beeldende activiteiten met praten. Tijdens een bijeenkomst werk je met beeldende materialen zoals potlood, verf, klei of hout. De manier waarop jij met die materialen omgaat en wat je maakt vertelt iets over jou. Wat je bezighoudt wordt voelbaar, zichtbaar. We zoeken naar thema’s die bij je passen, waar je goed in bent en hoe je anders om kunt gaan met de dingen om je heen. Voor beeldende therapie hoef je geen bijzondere talenten te hebben om van beeldende therapie te kunnen vraagt het om een actieve houding. Je leert op een andere manier met je gevoelens en de dingen om je heen omgaan, zodat je weer verder kan groeien.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Meedoen in de samenleving en Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Productcategorieën

Productcodes Ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking:

  • 45A65: Vaktherapie
Soort aanpak Advies en voorlichting, Begeleiding, Behandeling, Gezinsondersteuning, Onderzoek en diagnostiek en Therapie
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden (licht) Verstandelijke beperking, Echtscheidingsproblematiek, Hoogbegaafheid, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek en Opvoed- en opgroeiproblematiek
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Ondersteuning op locatie:

  • Dagbehandeling/dagbesteding

Locatie ondersteuning:

  • Ondersteuning op locatie

Locaties

Wil je informatie van de dienst Beeldende Therapie? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Etten-Leur
Markt  86
4875CG  Etten-Leur
 Beschrijving
06 24 53 85 72
Bereikbaar: werkdagen

Praktijk de Hand

Praktijk de Hand biedt hulp aan kinderen en jongeren vanaf 3 tot ongeveer 20 jaar,die sociaal, emotioneel of met hun gedrag zijn vastgelopen.

Bedrijfsprofiel