Psychologische behandeling, psychotherapie in de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ
Productcode:
54002
Locatie(s):

Psychologische behandeling, psychotherapie in de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

Bij Praktijk 076 vindt onderzoek alleen plaats ten behoeve van behandeling. Tijdens het intakegesprek worden de aard en de duur van de klachten geïnventariseerd, en de leefsituatie in kaart gebracht. Daarnaast wordt gekeken wat de wensen en verwachtingen zijn m.b.t. de behandeling. Afhankelijk van de leeftijd van de cliënt en de klachten zullen familieleden of belangrijke anderen bij het gesprek betrokken worden. Daarna volgen doorgaans enkele onderzoekscontacten, waarin dieper ingegaan wordt op de achtergrond van de klachten. Zo kan bijvoorbeeld de levensloop worden doorgenomen, of vinden er individuele diagnostische contacten plaats. Soms wordt voor specialistisch onderzoek naar een andere specialist doorverwezen, bijvoorbeeld een (kinder)psychiater of neuropsycholoog. Soms wordt een combinatievorm van methodieken gebruikt, zodat zorg op maat geleverd kan worden.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Vervolgens wordt u geadviseerd omtrent de conclusies van het onderzoek en de behandelmogelijkheden. Vormen van behandeling kunnen zijn: Individuele psychotherapie. Ouderbegeleiding. Systeemtherapie. Meer informatie hierover vindt u bij behandelvormen. Indien nodig, bijvoorbeeld bij gebruik van medicatie, is er samenwerking mogelijk met de huisarts of een andere specialist. Ook kan het zijn dat hulp elders geadviseerd wordt. Als u akkoord gaat met de conclusies en het behandelvoorstel gaat de behandeling van start. Er wordt gebruik gemaakt van begin- tussen- en eindmetingen (ROM = Routine Outcome Monitoring), zodat tussendoor en op het eind van de behandeling vastgesteld kan worden wat het effect van de behandeling is. Behandelvormen In de praktijk worden psychologische en psychotherapeutische behandelingen gegeven, die afhankelijk van de hulpvraag gericht kunnen zijn op het verminderen van klachten, maar ook op herstel van een algeheel gevoel van welbevinden en verbetering van persoonlijk functioneren. Afhankelijk van de leeftijd van de cliënt en de doelen van de behandeling kan voor verschillende behandelvormen gekozen worden, zowel individueel als systemisch. De volgende methodieken behoren bij ons tot de mogelijkheden: Cognitieve gedragstherapie. Oplossingsgerichte psychotherapie. EMDR. Speltherapie. Emotion Focused Therapy. Schematherapie. Ouderbegeleiding. Gezinstherapie/Systeemtherapie.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Productcategorieën

Productcodes Psychische/psychiatrische problematiek:

  • 54002: Behandeling GGZ
Soort aanpak Behandeling en Therapie
Verwijzing Met verwijzing
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar), Ouderen (ouder dan 66 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Taal Engels
Branche Zorg
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Ondersteuning op locatie

Ondersteuning op locatie:

  • Poliklinisch

Locaties

Wil je informatie van de dienst Psychologische behandeling, psychotherapie in de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Strijenlaan  68a
4835RE  Breda
 Beschrijving
0630530230
Bereikbaar: werkdagen