Persoonlijke Begeleiding (zwaar)
Zintri Zorggroep
  Met verwijzing 

Persoonlijke Begeleiding (zwaar)

Bij dit product gaan we uit van multiproblematiek waarvoor intensieve begeleiding ingezet dient te worden. Hierbij is vaak ook sprake van samenwerking met andere partijen. Door middel van de ambulante begeleiding werk je aan problemen en uitdagingen op alle leefgebieden, zoals praktisch functioneren, sociaal functioneren, psychisch functioneren en Ouder-kind: netwerkgesprekken, draagkracht en draaglast, omgang met de diagnose in de praktijk 

Door middel van gesprekken, interventies, meerdere methoden en middelen, multidisciplinair werken en oefeningen krijg je zicht op je eigen kwaliteiten en talenten en de (on)mogelijkheden die daaruit voortkomen. Je leert kansen grijpen en de moeilijkheden en problemen waar je tegenaan loopt leer je te accepteren en je leert hiermee om te gaan. Je werkt toe naar eigen kracht. Er zijn hiervoor verschillende methodes en hulpmiddel voor in te zetten, deze onderzoek je samen met je begeleider. 

Ook als je zorg nodig hebt op school of werk, ondersteunen wij hierin. Ook heeft Zintri veel kennis en kunde over aanverwante stoornissen en (gedrags)problematiek en is er deskundigheid aanwezig voor geweld en misbruik.

Het netwerk, het gezin en de sociale leefomgeving worden bij de zorg en ondersteuning betrokken om meer draagvlak te vormen. Daarnaast is er ook aandacht voor maatschappelijke en sociale participatie. 

Laatst bijgewerkt: 02-07-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   02A09 BGZ - (Persoonlijke) Begeleiding zwaar

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   02A09 BGZ - (Persoonlijke) Begeleiding zwaar
Vestigingen   Zintri Zorggroep Hoofdstraat 53, 5121JA Rijen
Domein
  WMO
Leefgebied Huishouden, Meedoen in de samenleving en Opvoeden
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Structuur bieden, Gezinsondersteuning, Begeleiding en Systeemgericht
Specialisme Angststoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Autisme, Hoogbegaafheid en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Thuis - ambulant

Locaties

Er zijn (nog) geen locaties bekend.