Persoonlijke begeleiding voor jeugd en gezin met verwijzing 45A04 en 45A05
MWK Hulpverlening en Ondersteuning op Maat
  Met verwijzing 

Persoonlijke begeleiding voor jeugd en gezin met verwijzing 45A04 en 45A05

Wat is het?

MWK biedt individuele begeleiding, gezinsbegeleiding en groepstrainingen aan kinderen, pubers en jongeren. Deze begeleiding wordt gegeven aan kinderen met stempels en zonder stempels. Het is een vorm van begeleiding, waarbij er altijd mentaal en fysiek met het kind of de jongere aan de slag wordt gegaan. 

Voor wie?

Voor kinderen, pubers en jongeren (6 tot 18 jaar). De betrokken ouders/verzorgers en overige gezinsleden worden indien mogelijk en gewenst bij de begeleiding betrokken. Het gaat om kinderen en jongeren met:

 • Sociale, emotionele en psychische problemen;
 • Stoornissen, zoals AD(H)D en/of Autisme;
 • Weerbaarheid- en agressieproblematiek


Het vergroten van het zelfvertrouwen staat centraal, zodat het kind of de jongere stevig in zijn schoenen leert te staan.

Wat kun je verwachten?

De persoonlijke begeleiding bestaat uit persoonlijke (vecht)sporttraining en gespreksvoering op maat, omdat MWK ervan overtuigd is dat men door middel van (vecht)sport méér kan bereiken dan door enkel een gesprek achter een bureau. Persoonlijke doelen staan centraal, waarbij vechtsport als middel ingezet wordt om te werken aan de sociale, emotionele en mentale ontwikkeling. Samen met het kind en diens ouder(s) brengt MWK de gewenste doelen in kaart. Het programma zal per kind verschillend zijn, afhankelijk van hetgeen er uit het vrijblijvend kennismakingsgesprek komt.

Voor kinderen en jongeren valt deze vorm van begeleiding onder de noemer 'BOKS".  Het kan fijn zijn voor kinderen die bijvoorbeeld gepest worden, moeilijk uit hun schulp komen, regelmatig driftbuien hebben, weinig (zelf)vertrouwen hebben of vanwege een andere reden aan zichzelf willen werken. De begeleiding wordt afgestemd op de leeftijd en het niveau van het kind of de jongere. Door periodiek één op één contact te hebben kan MWK de voortgang bewaken en aandachtspunten kenbaar maken. De hoeveelheid persoonlijke begeleiding en training is afhankelijk van de inschatting die MWK maakt en van de behoefte van de ouders en het kind. Ouders mogen, indien gewenst, te allen tijde bij de begeleiding aanwezig zijn.

De combinatie pedagogiek, sport, spel en creativiteit is een unieke manier om aan doelen te werken. De nadruk ligt in het programma dus niet op het aanleren en/of verbeteren van de vechtsporttechnieken, maar op het stimuleren van de sociale, emotionele en mentale ontwikkeling van het kind. 

Reacties deelnemers:

 • Moeder jongen met ADHD (12 jaar)

Stevie geeft training en coaching aan onze zoon. Dit is met regelmaat een uitdaging, maar het lukt haar altijd om met haar creativiteit een opening te vinden hem toch aan het werk te krijgen. Dan beschik je wat ons betreft over kwaliteit. Stevie is een warme persoonlijkheid, met veel geduld. Werkt met passie en vanuit haar hart!

 • Moeder jongen met Autisme (bijna 13 jaar)

Mijn ervaringen zijn voornamelijk de positieve veranderingen die we zien bij onze zoon van bijna 13 met ASS. Voor het eerst iets wat hij én leuk vindt én een positieve verandering bij hem teweeg brengt. Zijn agressie neemt af in plaats van toe en hij is weer in staat te leren. Super! De verslaglegging van en het contact met Stevie is ook altijd helder en prettig.

 • Jongere (18 jaar)

Ontzettend veel van Stevie geleerd. Zonder haar was ik een stuk minder ver geweest in mijn persoonlijke ontwikkeling. De combi van praten en bewegen was voor mij heel helpend. Zelden zo’n emphatisch iemand ontmoet!

 • Mentor brugklas (Scala Breda) waar de workshop BOKS sterk zonder Vechten is gegeven

Mijn klas heeft mee mogen doen met de workshop: sterk zonder vechten. Echt een groot succes. De individuele leerlingen zijn in die 6 lessen erg 'gegroeid'. Ieder heeft zijn eigen plekje binnen de klas gevonden. Verlegenheid en 'haantjes-gedrag' zijn gewoon verdwenen. In deze klas weten ze wat ze aan elkaar hebben. Er heerst een werksfeer want zij hoeven elkaar niet meer uit te proberen. Stevie, Super bedankt! Ik hoop je volgend schooljaar weer te zien met alle brugklassers.

 

 

Methodiek gezinsbegeleiding:

 • Sociaal pedagogische oplossingsgerichte gesprekken (en tekeningen);
 • (Vecht)sport, met als doel dat het kind of de jongere zich voor, tijdens of na het gesprek kan ontladen;
 • (Vecht)sport, met als doel dat het kind of de jongere stevig in zijn of haar schoenen staat en voldoende zelfvertrouwen krijgt;
 • Het doel is absoluut niet om het kind tot een vechtsporter te vormen!
 • Algemene sportspellen met weerbaarheid- en agressieregulatie als doel;
 • Creatieve sociaal pedagogische spellen en methodes met uiteenlopende doelen; 

 

Workshop BOKS sterk zonder vechten:
Dit is een workshop welke uit zes trainingen bestaat, waarbij deelnemers fysiek en mentaal aan de slag gaan met thema's die met weerbaarheid te maken hebben. De workshop kan doorgaan wanneer er minimaal 4 aanmeldingen zijn. De thema's die aan bod komen tijdens de workshop zijn:

 1. Voor jezelf opkomen
 2. Focus en concentratie 
 3. Hulp vragen en bieden (deel 1) en communicatie (deel 2)
 4. omgaan met competitie
 5. Het herkennen en erkennen van emoties en grenzen
 6. Samenwerken en afsluiten 

Na de zes trainingen krijgen de deelnemers een werkboek naar huis. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Het kan indien gewenst ook binnen het gezin gegeven worden, waar de minimale leeftijd acht jaar moet zijn. 

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A05 Begeleiding Midden

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A05 Begeleiding Midden
Vestigingen   4908, 4908CB
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Opvoeden en Wonen
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Training, Gezinsondersteuning, Begeleiding en Systeemgericht
Specialisme Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Schooluitval en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Meertaligheid
Locatie aanbod Verblijf op locatie en Op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie: