Persoonlijke Begeleiding of Begeleiding op basis van offerte 02A06, 02A07, 02A09 en 02A10
Carrièrewinkel Projecten BV
  Met verwijzing 

Persoonlijke Begeleiding of Begeleiding op basis van offerte 02A06, 02A07, 02A09 en 02A10

Ons aanbod omvat diverse leefgebieden en richt zich op de volgende aspecten:

  • Administratie verwerken/ordenen
  • Financiën/schulden (aanvraag uitkering,aanvraag ziektekostenverzekering, budgetbeheer, schuldsanering etc)
  • Bewindvoering
  • Dagbesteding / Maatschappelijke participatie
  • Bijbrengen ADL vaardigheden
  • Uitbreiden sociale contacten
  • Versterken gezin/vangnet
  • Begeleiding bij geestelijke gezondheid
  • Begeleiding bij fysieke gezondheid
  • Zoeken naar huisvesting wanneer klant dakloos dreigt te worden of bankslaper is

Het is een laagdrempelige en outreachende aanpak in de eigen woon- en leefomgeving, bestaande uit een integraal aanbod met een trajectverantwoordelijke begeleider gericht op transculturele/ psychosociale hulpverlening met als doel sociale vaardigheden leren en de zelfredzaamheid te bevorderen. Tevens kan het ook dienen als een nazorg traject en gaan wij door daar waar de andere instanties niet verder kunnen. 

 

 

Motivatie en competenties:

De basis van onze begeleidingsmethodiek ‘situationeel begeleiden’ is gestoeld op motivatie en competenties van cliënten en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Anders gezegd: wat wil en kan iemand. Dit wordt door onze cliënten als zeer helder ervaren en levert goede resultaten op. De motivatie gaat in de begeleidingsmethodiek over zelfvertrouwen en toewijding, de competentie gaat over kennis, ervaring en vaardigheden. Afhankelijk van de situatie en de aan- of afwezigheid van competenties en vaardigheden, kiest de begeleider een benadering die bij de cliënt en diens situatie past. Hierbij staan de wensen en de behoefte van de cliënt altijd centraal.

Vier pijlers:

Onze begeleiding is gericht op het stabiliseren en verbeteren van de situatie van de cliënt en is gestoeld op vier pijlers: 1.een stabiel inkomen en een stabiele financiële situatie, 2.stabiele huisvesting, 3.het (weer) actief meedoen in de maatschappij, 4. het inzetten of het opbouwen van steun uit iemands eigen netwerk. De Carrièrewinkel is van mening dat ieder mens naar eigen tevredenheid, zowel persoonlijk als maatschappelijk, moet kunnen functioneren in een omgeving van zijn / haar keuze. Ons doel hierbij is een zo groot mogelijke kwaliteit van leven en zelfredzaamheid voor de cliënt. Oftewel: opvangen, aanpakken, loslaten.

 

Laatst bijgewerkt: 04-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   02A07 BGM - (Persoonlijke) Begeleiding middel

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   02A07 BGM - (Persoonlijke) Begeleiding middel
Vestigingen   Coolsingel 104, 3011AG Rotterdam
Domein
  WMO
Leefgebied Werk en inkomen, Meedoen in de samenleving en Administratie en schulden
Leeftijd Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Structuur bieden, Advies en voorlichting, Training, Bemiddeling/coaching, Dagbesteding en activering, Gesubsidieerde arbeid, Taalontwikkeling, Werkervaring opdoen, Begeleiding, Ervaringsdeskundigheid en Persoonlijke begeleiding
Specialisme
Meertaligheid Duits, Engels, Nederlands en Frans
Locatie aanbod Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie

Locaties

Er zijn (nog) geen locaties bekend.