Persoonlijke begeleiding (middel)
Zintri Zorggroep
  Met verwijzing 

Persoonlijke begeleiding (middel)

Zintri biedt begeleiding waarbij het individu als uitgangspunt wordt genomen. Op locatie (bijvoorbeeld thuis, op school of op je werk) wordt je hulpvraag flexibel en adequaat beantwoord. Ieder begeleidingstraject heeft tot doel het leven van alledag zo optimaal mogelijk te kunnen hanteren. 

Door middel van de ambulante begeleiding werk je aan problemen en uitdagingen op alle leefgebieden:

- Praktisch functioneren: plannen en organiseren, structureren, persoonlijke verzorging, overzicht behouden, dagritme en dagstructuur, ordenen, prioriteiten stellen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid

- Sociaal functioneren: contacten aangaan en onderhouden, sociale vaardigheden en interactie en inlevingsvermogen

- Psychisch functioneren: omgaan met de diagnose in het dagelijks leven, oorzaak-gevolg, inzicht in eigen aandeel, eigenwaarde, zelfvertrouwen, spanningsopbouw, zingeving

- Ouder-kind: netwerkgesprekken, draagkracht en draaglast, omgang met de diagnose in de praktijk

Door middel van individuele gesprekken, interventies, meerdere methoden en middelen, multidisciplinair werken en oefeningen krijg je zicht op je eigen kwaliteiten en talenten en de (on)mogelijkheden die daaruit voortkomen. Je leert kansen grijpen en de moeilijkheden en problemen waar je tegenaan loopt leer je te accepteren en je leert hiermee om te gaan. Je werkt toe naar eigen kracht.

Laatst bijgewerkt: 02-07-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   02A07 BGM - (Persoonlijke) Begeleiding middel

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   02A07 BGM - (Persoonlijke) Begeleiding middel
Vestigingen   Zintri Zorggroep Hoofdstraat 53, 5121JA Rijen
Domein
  WMO
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Opvoeden en Administratie en schulden
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Structuur bieden, Dagbesteding en activering, Gezinsondersteuning en Begeleiding
Specialisme Hoogbegaafheid, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Thuiszitter en Autisme
Meertaligheid
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie

Locaties

Er zijn (nog) geen locaties bekend.