Persoonlijke begeleiding beschermd wonen (basis)
Zintri Zorggroep
  Met verwijzing 

Persoonlijke begeleiding beschermd wonen (basis)

Hier is sprake van beschermd wonen op 1 van onze lokaties (Breda) . De begeleiding van Zintri is gericht op autisme en het toewerken naar eigen kracht, het het verhogen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Er wordt begeleiding geboden zowel individueel als systeemgericht. Er is sprake van een eigen woonunit waarbij je op individuele afspraken begeleiding krijgt.

Je kunt bij ons op alle levensgebieden begeleiding krijgen: praktisch functioneren, sociaal functioneren, psychisch functioneren en ouder-kind relatie. Ook als je zorg nodig hebt op school of werk, ondersteunen wij hierin. Ook heeft Zintri veel kennis en kunde over aanverwante stoornissen en (gedrags)problematiek en is er deskundigheid aanwezig voor geweld en misbruik.

Het netwerk, het gezin en de sociale leefomgeving worden bij de zorg en ondersteuning betrokken om meer draagvlak te vormen. Daarnaast is er ook aandacht voor maatschappelijke en sociale participatie. 

De begeleiding is maatwerk waarbij samen met de cliënt doelen worden geformuleerd en onderzocht welke methode hierbij passend zijn. Doel is om te werken naar het verhogen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid om uiteindelijk te kunnen uitstromen naar een meer zelfstandige woonplek. 

Laatst bijgewerkt: 02-07-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   02A23 BWBL Begeleiding - BW Basis

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   02A23 BWBL Begeleiding - BW Basis
Vestigingen   Zintri Zorggroep Hoofdstraat 53, 5121JA Rijen
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Opvoeden en Wonen
Leeftijd Ouderen (ouder dan 66 jaar), Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Structuur bieden, Begeleiding, Dagbesteding en activering en Systeemgericht
Specialisme Angststoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Depressie, Autisme en Ontwikkelingsstoornis/- problematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Op locatie

Locaties

Er zijn (nog) geen locaties bekend.