Opgroeien in een gezinsachtige situatie, gezinshuis inspanningsgericht
Gezinshuis Nieuwe Start
  Met verwijzing 

Opgroeien in een gezinsachtige situatie, gezinshuis inspanningsgericht

Net als pleegzorg is een gezinshuis gericht op het bieden van een vervangende opvoed- en/of behandelomgeving waarbij de Jeugdige geplaatst wordt in een vervangende gezinssituatie. Gezinshuizen zijn er voor Jeugdigen die vrijwillig of gedwongen uit huis geplaatst zijn en waarbij opvang in het netwerk of pleeggezin niet voldoende is. De problemen van Jeugdigen in gezinshuizen variëren sterk maar zijn over het algemeen complex en meervoudig. Vaak is er sprake van problemen in het Gezin van herkomst, zijn de Jeugdigen hierdoor onveilig gehecht en getraumatiseerd geraakt.
De Jeugdige die (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen wordt een veilige en geborgen plaats geboden binnen een gezinsverband, waarbij de gezinshuisouders de Jeugdige professioneel begeleiden. Uiteindelijk doel is terugkeer naar het eigen Gezin, daar waar dit niet mogelijk blijkt is het doel stabilisering van de plaatsing in het gezinshuis en wordt gewerkt aan de zelfstandigheid van de Jeugdige.

Wij bieden veiligheid, structuur en stabiliteit, zijn betrokken en professioneel. We stimuleren en motiveren de kinderen om hun doelen te bereiken. Wij maken gebruik van aspecten uit een aantal methodieken, o.a. onderdelen uit spelbegeleiding, de stabilisatiemethode vanArianne Struik, fasetherapie, triple p methode, cognitieve gedragstherapie, en het Vlaggensysteem  met het oog op de seksuele ontwikkeling. Bovenal bieden we de kinderen naast onze kernwaarden een betrouwbaar en prettig leefklimaat. Wij vinden humor, plezier en wederzijds respect van belang in het dagelijks leven.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   44A08 Gezinshuis Regulier

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   44A08 Gezinshuis Regulier
Vestigingen   Postbaan 39, 4841KK Prinsenbeek
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Huishouden, Vervoer en Opvoeden
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Ervaringsdeskundigheid, Crisishulp / opvang, Onderzoek en diagnostiek en Begeleiding
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking
Meertaligheid
Locatie aanbod Ondersteuning op locatie en Verblijf op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Prinsenbeek (Postbaan)
Postbaan 39
4841KK Prinsenbeek
 Beschrijving
0624593587
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving