Bekijk 107 diensten

 • Zintri Zorggroep

  Persoonlijke begeleiding (middel)

    Met verwijzing 
  Zintri biedt begeleiding waarbij het individu als uitgangspunt wordt genomen. Op locatie (bijvoorbeeld thuis, op school of op je werk) wordt je hulpvraag flexibel en adequaat...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • Bart Gooren psychomotorisch kindertherapeut

  Psychomotorische kindertherapie

    Met verwijzing 
  Kinderen die vast lopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien, kunnen bij een psychomotorisch kindertherapeut terecht. Psychomotorische kindertherapie (PMKT) heeft...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • EFT Coach Breda

  Emotional Freedom Techniques (EFT)

    Met verwijzing 
  Wat is het: Kort gezegd is EFT (Emotional Freedom Techniques) een emotionele acupressuur. Het is bedoelt om nare herinneringen, overtuigingen, emoties en heftige ervaringen...
  Meertaligheid
  Nederlands en Engels
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • Juzt

  Open behandelgroepen

    Met verwijzing 
  Door uithuisplaatsing worden gezinsproblemen doorbroken. Tegelijkertijd heeft het kind een enorme behoefte aan structuur en veiligheid. Daarom krijgt het kinderen een professionele...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie en Verblijf op locatie
 • Positieve Psychologie Drimmelen

  Ouder- of gezinsgesprekken

    Met verwijzing 
  Bij ouderbegeleiding krijgt je als ouder hulp en advies over de manier waarop je nóg beter kunt omgaan met de problemen van je kind. We maken gebruik van jullie dagelijkse...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie meer...
  komt thuis
 • Amarant

  TED, Specialistische behandeling in deeltijd en Onderwijs-zorgarrangement op de Singel

    Met verwijzing 
  Met TED biedt Idris specialistische ambulante behandeling voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Dat doen we op school, thuis en op op...
  Meertaligheid
  Engels en Turks
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • Juzt

  Daghulp jonge kind (MKD)

    Met verwijzing 
  De daghulp is er voor kinderen met diverse gedrags- en ontwikkelingsproblemen zoals bijvoorbeeld trauma- en hechtingsproblematiek, autisme of ADHD. Uitgangspunt bij de daghulp is...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie en Verblijf op locatie
 • Amarant

  Logeren bij de Zandoogjes

    Met verwijzing 
  De logeeropvang heeft als doel het overnemen van permanent toezicht ter voorkoming van een opname van het kind en het kind een goede opvang in een vertrouwde omgeving te bieden....
  Meertaligheid
  Engels en Turks
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie en Verblijf op locatie
 • Van Steenhoven Praktijk voor Jeugdhulpverlening

  Basis GGZ - kinderpsycholoog/orthopedagoog

    Met verwijzing 
  Binnen de Basis GGZ kunnen we kinderen en jongeren onderzoeken en/of behandelen waarbij een (vermoeden is) van een psychische of psychiatrisch probleem. Er is een verwijzing van de...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • Juzt

  Behandeling Ambulant

    Met verwijzing 
  Specialistisch ambulante zorg is een behandeling van complexe gezinsproblematiek waarbij het kind of de jongere in de eigen omgeving blijft wonen. Er zijn verschillende vormen van...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie
  komt thuis
 • Praktijk DynamIK - Psychologie & Systeemtherapie

  Psychologie & Systeemtherapie Jeugd GGZ Onderzoek (specialistisch)

    Met verwijzing 
  Onderzoek wordt ingezet om de klachten en hun oorsprong beter te begrijpen en een passend advies voor behandeling te geven. Onderzoek richt zich zowel op het in beeld brengen van...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • Positieve Psychologie Drimmelen

  Behandeling van Jongeren

    Met verwijzing 
  Je kunt naar een psycholoog gaan als je vaak ruzie hebt, thuis of op school, als je gepest wordt of als je je vaak rot voelt. Met de psycholoog praat je vooral over wat je voor je...
  Locatie aanbod
  Thuis - ambulant en Ondersteuning op locatie
  komt thuis
 • PSO Praktijk v.d. Schee & van Oss

  Groepstherapie voor pubers

    Met verwijzing 
  Waarom deze therapie? De puberteit is voor veel jongeren een onzekere periode. Er zijn in deze periode allerlei veranderingen aan de orde, op lichamelijk, verstandelijk,...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie
 • Juzt

  Dagtrainingscentrum

    Met verwijzing 
  Het DTC is geen school, maar gaat samen met jou aan de slag om uit te vinden wat jij nodig hebt om weer naar school / werk of een combinatie hiervan te kunnen gaan. Op het DTC...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie en Op locatie
 • de Viersprong

  Functional Family Therapy (FFT)

    Met verwijzing 
  Een FFT- behandeling richt zich op gezinnen, waarvan een jongere ernstig problematisch gedrag vertoont. In sommige gevallen komt een jongere in aanraking met...
  Locatie aanbod
  Ondersteuning op locatie en Op locatie