Observatie en diagnostiek (24 uurs plekken)
Amarant
  Met verwijzing 

Observatie en diagnostiek (24 uurs plekken)

Soms is poliklinische diagnostiek niet voldoende om een sluitend behandeladvies op te stellen. Op onze observatie- en diagnostiek plekken  nemen we drie tot vier maanden de tijd om te onderzoeken wat er aan de hand en om een beeld te verkrijgen van de jeugdige. Vervolgens geven we een passend advies over eventuele vervolgbehandeling (bij Idris of extern) en het toekomstperspectief.

Observatie en diagnostiek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de problematiek van de jeugdige en het gezin. Soms spelen er problemen rond een jeugdige waar nog geen duidelijk antwoord op is gevonden: bijvoorbeeld is er wel of geen sprake van een LVB? Is er sprake van bijkomende psychiatrische problematiek? Wat speelt er binnen het gezin? En hoe kunnen we het beste om gaan met het probleemgedrag van de jongere? 

Samen met het systeem kunnen we, afhankelijk van de hulpvraag, de volgende gebieden in kaart brengen om meer inzicht te verkrijgen in de problematiek:

 • De sterke punten en leerpunten van de jeugdige in het dagelijks leven;
 • De ontwikkelingsmogelijkheden op cognitief en sociaal-emotioneel gebied van de jeugdige;
 • Eventuele psychiatrische problematiek;
 • De wensen tot verandering van de jeugdige, ouders/verzorgers en eventueel plaatsende instantie;
 • Belangrijke gebeurtenissen in het leven van de jeugdige en eerder ontvangen hulp;
 • Het gezinssysteem;
 • Het sociaal netwerk.

Deze observatie-en diagnostiekplekken, worden  zoveel mogelijk ingezet binnen een bestaande locatie (bv. Stek, Trainingshuis, Behandelgroep).

Voorkeur heeft dat de locatie zich bevindt in de regio waar de cliënt vandaan komt.

Het traject

Observatie en diagnostiek vindt plaats op de groep, maar indien nodig ook in de thuissituatie en/of op school. Er wordt een psychologisch onderzoek gedaan door een psychodiagnost en een systeemonderzoek door de systeemdeskundige. Indien nodig wordt de AVG-arts of de kinder- en jeugdpsychiater geconsulteerd. Op deze manier verkrijgen we een goed beeld van de jeugdige en het gezinssysteem, zodat we vervolgens een advies kunnen geven over eventuele vervolghulpverlening (bijvoorbeeld ambulante behandeling, STEK, of een behandelgroep) en het toekomstperspectief. Het gezinssysteem wordt nauw betrokken bij de observaties, de onderzoeken en het advies. 

Waarom een Observatie en diagnostiek-traject? (O&D-traject)

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een Observatie en diagnostiektraject. Bijvoorbeeld:

 • Er is sprake van een complexe situatie rondom de jeugdige en het gezin en er is meer inzicht nodig is in de problematiek. Door gerichte observatie op verschillende momenten kan aan de hand van specifieke observatievragen meer inzicht en een duidelijker beeld ontstaan.
 • Jeugdigen die aangemeld worden voor een O&D-traject komen vaak uit een gezinssysteem waarin de draaglast de draagkracht overstijgt. Door plaatsing van de jeugdige op de O&D-groep kunnen zowel de jeugdige als het gezinssysteem tot rust komen.
 • Wanneer een ingrijpende interventie wordt overwogen (bijvoorbeeld een open of beschermde behandelgroep) dan kan met een O&D-traject zorgvuldig het belang en de mogelijkheden van de jeugdige en het systeem in kaart gebracht worden.
Laatst bijgewerkt: 02-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   43A38 Inspanningsgericht (zwaar)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   43A38 Inspanningsgericht (zwaar)
Vestigingen
 •   Willem Dreessingel 7-9, 4871GW Etten-Leur
 •   Gezellelaan 64, 4707CG Roosendaal
 •   Middellaan 333, 4811ZX Breda
 •   Middellaan 335, 4811ZX Breda
 •   Middellaan 337-3, 4811ZX Breda
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Opvoeden en Opleiding en leren
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Leeftijd Jeugd 0-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar
Soort aanpak Structuur bieden, Advies en voorlichting, Training, Gezinsondersteuning, Onderzoek en diagnostiek, Behandeling, Therapie en Begeleiding
Specialisme
Meertaligheid Engels en Turks
Locatie aanbod

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Etten-Leur (Willem Dreessingel)
Willem Dreessingel 7 9
4871GW Etten-Leur
 Beschrijving
0765019043
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving

Roosendaal (Gezellelaan)
Gezellelaan 64
4707CG Roosendaal
 Beschrijving
0886221509
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving

Breda (Middellaan)
Middellaan 333
4811ZX Breda
 Beschrijving
0886221613
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving

Breda (Middellaan)
Middellaan 335
4811ZX Breda
 Beschrijving
0886221619
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving

Breda (Middellaan)
Middellaan 337 3
4811ZX Breda
 Beschrijving
0886221616
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving