Multi Systeem Therapie (MST)
de Viersprong
  Met verwijzing 

Multi Systeem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een gesloten opname plek of een justitiële jeugdinrichting. MST-behandeling is een alternatief voor (dreigende) uithuisplaatsing. MST is ook geschikt voor jongeren en hun ouders waarbij eerder behandelingen niet effectief bleken. Qua zorgzwaarte is het 1 niveau hoger dan Functional Family Therapy wat de Viersprong ook aanbiedt..

Wat is deze MST therapie en hoe kunnen we cliënten ermee helpen? MST is een therapie aan huis en richt zich op de levensgebieden waarin de jongere problemen ondervindt: thuis, op school, in de vrije tijd en met vrienden. Samen met de ouders en andere betrokkenen bij het gezin, brengt de MST-therapeut in kaart welke factoren het probleemgedrag van de jongere stimuleren of juist afremmen. Er wordt gekeken hoe iedereen mee kan helpen en een taak kan krijgen bij de verandering die nodig is. Er worden concrete hierover afspraken met elkaar gemaakt. Een moeder in MST: “ Ik ben nu voorbereid op confrontaties met mijn kind. Ik weet hoe te reageren en ben zelfverzekerder. Door het als ouders ander te gaan doen, merk je dat het werkt. …Er is geen fysieke agressie meer, er wordt niet meer gespijbeld.” Duur van de behandeling De MST-therapeut komt gedurende 3 tot 5 maanden enkele malen per week bij de ouders/verzorgers thuis. Je kunt de MST-therapeut of een collega 24 uur per dag bereiken. Behandelresultaten Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door MST de recidive van ernstige delicten door de jongere significant vermindert, het functioneren van het gezin significant verbetert en het aantal uithuisplaatsingen significant daalt. MST is op het hoogste niveau erkend door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) (zie Databank effectieve jeugdinterventies. MST vindt plaats thuis bij het

Laatst bijgewerkt: 06-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A46 Intensieve behandeling

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   45A46 Intensieve behandeling
Vestigingen
  •   Kooikersweg 203-C, 5223KE 's-Hertogenbosch
  •   Bredaseweg 175, 4872LA Etten-Leur
Domein
  Jeugd/Beschermd wonen
Leefgebied Meedoen in de samenleving, Opvoeden en Veiligheid in de thuissituatie
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Leeftijd Jeugd
Soort aanpak Structuur bieden, Gezinsondersteuning, Behandeling, Therapie en Systeemgericht
Specialisme (licht) Verstandelijke beperking, Opvoed- en opgroeiproblematiek, Ouderschap, Thuiszitter, Schooluitval en Verslavingsproblematiek
Meertaligheid
Locatie aanbod Thuis - ambulant, Ondersteuning op locatie en Verblijf op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

's-Hertogenbosch (Kooikersweg)
  Nevenvestiging
Kooikersweg 203 C
5223KE 's-Hertogenbosch
 Beschrijving
088 7656 601
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Etten-Leur (Bredaseweg)
Bredaseweg 175
4872LA Etten-Leur
 Beschrijving
088 765 6707
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving