Jeugd-ggz Diagnostiek
Locatie(s):
Roosendaal bekijk op kaart

Jeugd-ggz Diagnostiek

Als onduidelijk is wat de oorzaak van ontwikkelingsproblemen is, of welke aanpak het meest passend is, kunnen wij psychodiagnostisch of psychiatrisch onderzoek verrichten.

Bij onderzoek zijn altijd meerdere teamleden betrokken, afhankelijk van de vraagstelling.
KJ Psychologen werkt volgens het zogenaamde hypothese toetsend onderzoek. Dat wil zeggen dat er samen met het kind/de jongere en/of zijn ouders wordt gekeken naar mogelijke verklaringen voor een probleem. Die verklaringen worden vervolgens onderzocht. Hiervoor wordt het kind of de jongere en soms ook de ouders één of meerdere dagdelen op de praktijk uitgenodigd. Er vinden dan gesprekken plaats of testonderzoek. Jongere kinderen worden vaak in de spelkamer gezien door de speltherapeut.

Na afloop van de onderzoeksdagdelen vindt een adviesgesprek plaats en wordt indien mogelijk een behandelplan opgesteld. In veel gevallen kunnen wij de behandeling zelf uitvoeren. Soms wordt gericht doorverwezen naar een gespecialiseerde instelling.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Wanneer een psychodiagnostisch onderzoek moet plaatsvinden, wordt het kind of de jongere één of meerdere dagdelen op de praktijk uitgenodigd. Soms wordt er een aparte afspraak gemaakt voor een school- of thuisobservatie of een ouderinterview. U wordt tijdens het intakegesprek uitgebreid geïnformeerd.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid en Veiligheid in de thuissituatie
Soort aanpak Onderzoek en diagnostiek
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Dwangstoornissen , Hechtingsproblematiek, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Persoonlijkheidsstoornissen en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Doelgroep:
Leeftijd 0-6 jaar, 12-18 jaar, 6-12 jaar, Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (16 t/m 27 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Op locatie

Locaties

Wil je informatie van de dienst Jeugd-ggz Diagnostiek? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Roosendaal
Bovendonk 3-5
4707ZH  Roosendaal
 Beschrijving
0165-395997
Bereikbaar: werkdagen