Ouder kind therapie specialistisch
Productcode:
45A53
Locatie(s):

Ouder kind therapie specialistisch

Ouder-kindtherapie, dit is gericht op het versterken van basisvertrouwen en het versterken van de band tussen ouder en kind. Doordat ouder en kind de nodige uitdagingen zijn tegengekomen laat het kind probleem gedrag zien en voelt je je als ouder soms machteloos en heb je het idee dat je je kind niet (meer) begrijpt. Ouder en kind leren in de behandeling o.a. verbaal en non-verbaal op speelse wijze op elkaar afstemmen, de ouder leert hoe het het kind kan geruststellen en zijn emoties onder controle kan krijgen. Hiernaast kan de ouder vanuit ervaring ondersteuning en begeleiding krijgen in hoe om te gaan met het kind en wat het kind van de ouder “vraagt” in de opvoeding. Naast de ouder-kind therapie is er ook systhemische begeleiding mogelijk in de thuissituatie.

Doelen voor ouder-kind therapie:

  • Je als ouder weer vertrouwder voelen met je kind
  • Het contact tussen jou en je kind weer herstellen
  • Leren ontcijferen wat jouw kind je wil vertellen met rust en ruimte
  • Leren afstemmen op je kind
  • De touwtjes als ouder weer in handen hebben.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Er wordt gebruik gemaakt van vaktherapeutische methode naast een systeemgerichte benadering. Ouder en kind leren o.a. verbaal en non-verbaal op speelse wijze op elkaar afstemmen en de ouder ervaart ondersteuning en begeleiding in hoe om te gaan met het kind en wat het kind van de ouder “vraagt” in de opvoeding. Gezien de problematiek is er een hoofdbehandelaar betrokken bij het proces.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Productcategorieën

Productcodes Ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking:

  • 45A53: Behandeling Ambulant
Soort aanpak Behandeling, Systeemgericht en Therapie
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Depressie, Echtscheidingsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafheid, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Doelgroep:
Leeftijd 0-6 jaar, 12-18 jaar, 6-12 jaar en Jeugd (tot 18 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Op locatie

Locaties

Wil je informatie van de dienst Ouder kind therapie specialistisch? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Bastionstraat 13
4817LD  Breda
06-11137025
Bereikbaar: werkdagen

Kadanst

Kadanst, praktijk voor kind en gezin heeft behandeling door middel van vaktherapie en/of traumabehandeling als uitgangspunt. Kadanst biedt systeemgericht hulp aan kinderen,...

Bedrijfsprofiel