Individuele (vak) therapie specialistisch
Productcode:
45A53
Locatie(s):

Individuele (vak) therapie specialistisch

Individuele therapie: vanuit vaktherapeutische methoden wordt er ervarings-en lichaamsgericht gewerkt, gericht op ego-versterking, emotieregulatie, weerbaarheid en de autonomie van het kind. Door ervaren en te doen gaat het kind beter in zijn vel zitten. Het kan ontdekken hoe het verbinding weer kan maken tussen denken, voelen en handelen. Deze verbinding kan door wat het kind heeft meegemaakt verstoord geraakt met gedragsproblemen als gevolg. Indien nodig wordt er psycho-educatie gegeven, zodat het kind zichzelf en/of de mensen om hem/haar heen beter leert begrijpen.


Doelgroep voor individuele therapie:
Kinderen en jongeren:

- met een gering zelfbeeld,

- die problemen hebben in de emotieregulatie of andere sociaal-emotionele problemen

- die graag meer rust in hun hoofd en of hun lichaam willen hebben

- die hun spanning willen leren reguleren

- Die zichzelf en hun lichaam beter willen leren kennen en handvatten nodig hebben hoe ze met zichzelf en een ander kunnen omgaan.

- die vervelende ervaringen uit het verleden een plek willen geven

- die handvatten willen hoe om te gaan met de (vecht) scheiding van hun dierbare

- die te maken hebben gehad met een (complexe) rouwervaring

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Er wordt gebruik gemaakt van diverse vaktherapeutische methoden zoals Sherbourne, effectregulerende vaktherapie en mindfullness. Er wordt gewerkt vanuit een systeemgerichte visie. Ouders en verzorgers worden ondersteund in het therapieproces van hun kind of jongere. Indien nodig kan er specialistische hulp thuis worden ingezet. Gezien de problematiek is er ook een hoofdbehandelaar betrokken bij het proces.


Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden, opgroeien en zelfstandigheid
Productcategorieën

Productcodes Ontwikkelingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking:

  • 45A53: Behandeling Ambulant
Soort aanpak Behandeling, Systeemgericht en Therapie
Verwijzing Met verwijzing
Aandachtsgebieden AD(H)D, Angststoornissen, Autisme, Dwangstoornissen , Echtscheidingsproblematiek, Eetstoornissen, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafheid, Ontwikkelingsstoornis/- problematiek, Psychosomatisch en Trauma- en stress gerelateerde stoornissen
Doelgroep:
Leeftijd 0-6 jaar, 12-18 jaar, 6-12 jaar en Jeugd (tot 18 jaar)
Aangeboden in:
Locatie van ondersteuning

Locatie ondersteuning:

  • Op locatie

Locaties

Wil je informatie van de dienst Individuele (vak) therapie specialistisch? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Breda
Bastionstraat 13
4817LD  Breda
06-11137025
Bereikbaar: werkdagen

Kadanst

Kadanst, praktijk voor kind en gezin heeft behandeling door middel van vaktherapie en/of traumabehandeling als uitgangspunt. Kadanst biedt systeemgericht hulp aan kinderen,...

Bedrijfsprofiel